Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 215/2013 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2013/7)
Număr celex: 32013O0007

Modificări (...)

În vigoare de la 07 mai 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 12.1 și 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1),

___________

(1) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 al Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24)(2) ,

___________

(2) JO L 305, 1.11.2012, p. 6.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) prevede că agenții raportori rezidenți într-un stat membru din zona euro trebuie să raporteze date titlu cu titlu cu privire la poziții, tranzacții și, atunci când sunt disponibile, alte modificări ale volumului titlurilor de valoare pe care le dețin. Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCN) trebuie să clasifice și să agrege aceste date. Prin urmare, este necesară definirea procedurilor pentru raportarea de către BCN către Banca Centrală Europeană (BCE), în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24), a informațiilor statistice derivate din datele colectate de la unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare.

(2) Comisia a publicat o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (3) (denumită în continuare "SEC 2010"), care reprezintă un sistem contabil compatibil la nivel internațional utilizat pentru a descrie economiile statelor membre și care va înlocui SEC 95. Clasificarea datelor de raportat în temeiul prezentei orientări ar trebui să respecte regulile prevăzute în SEC 2010.

___________

(3) COM(2010) 774 final.

(3) Este necesar să se instituie o procedură pentru efectuarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu afecteze cadrul conceptual aferent și nici sarcina de raportare a agenților raportori,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1 Domeniul de aplicare

Prezenta orientare stabilește obligațiile BCN de a raporta BCE statistici privind deținerile de titluri de valoare colectate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Articolul 2 Definiții

Termenii utilizați în prezenta orientare au sensul stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...