Comisia Europeană

Decizia nr. 195/2013 de definire a modalităților practice, a modelelor uniforme și a unei metodologii referitoare la inventarul privind spectrul de frecvențe radio instituit prin Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio [notificat cu numărul C(2013) 2235] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013D0195

Modificări (...)

În vigoare de la 25 aprilie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio(1) , în special articolul 9 alineatul (2),

___________

(1) JO L 81, 21.3.2012, p. 7.

întrucât:

(1) A fost instituit, prin Decizia nr. 243/2012/UE, un inventar al utilizărilor existente ale spectrului de frecvențe radio, atât în scopuri comerciale, cât și în scopuri publice. Pentru a pune în aplicare acest inventar, se adoptă un act de punere în aplicare pentru a dezvolta, pe de o parte, modalități practice și modele uniforme pentru colectarea și furnizarea de date de către statele membre către Comisie privind utilizările existente ale spectrului de frecvențe radio și pentru a dezvolta, pe de altă parte, o metodologie pentru analiza tendințelor tehnologice, a necesităților viitoare și a cererii în materie de spectru de frecvențe radio în domeniile de politică vizate de programul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPP), cu scopul de a identifica utilizările în dezvoltare și pe cele cu potențial semnificativ ale spectrului de frecvențe radio, în special în intervalul de frecvențe cuprins între 400 MHz și 6 GHz (denumit în continuare "spectrul de frecvențe radio relevant").

(2) Inventarul ar trebui să faciliteze identificarea benzilor de spectru de frecvențe radio în care eficiența utilizărilor existente ale spectrului de frecvențe radio ar putea fi îmbunătățită, în special benzile care ar putea fi adecvate pentru realocare și oportunitățile de partajare a spectrului de frecvențe radio, astfel încât să se sprijine politicile UE stabilite în RSPP, pentru a corespunde tendințelor tehnologice și necesităților viitoare pentru spectrul de frecvențe radio pe baza, printre altele, a cererii consumatorilor și operatorilor în domenii de politici ale Uniunii. În scopul de a contribui la analizarea diferitelor tipuri de utilizări ale spectrului de frecvențe radio de către utilizatori privați, adică în principal comerciali, și publici, adică guvernamentali, este necesar să se îmbunătățească nivelul de detaliu, în special datele cantitative disponibile privind cererea și oferta pentru anumite părți ale spectrului de frecvențe radio sau pentru anumite utilizări, întrucât datele disponibile în prezent variază considerabil, în funcție de utilizarea spectrului de frecvențe radio în scopuri private, comerciale sau publice și în funcție de statul membru.

(3) Inventarul privind spectrul de frecvențe radio ar trebui să fie construit progresiv, pentru a reduce sarcina administrativă a statelor membre, fiind necesară, în același timp, o stabilire a priorităților în funcție de tipul de utilizare, prin concentrarea în primul rând pe benzile identificate la articolul 6 din Decizia nr. 243/2012/UE și pe benzile referitoare la politicile Uniunii identificate la articolul 8 din respectiva decizie. Scopul este de a crea un inventar care este îmbunătățit continuu și ar putea contribui la realizarea unei gestionări eficiente a spectrului de frecvențe radio în toate benzile relevante pentru politicile Uniunii prin îmbunătățirea treptată a disponibilității și analizei datelor. Unele dintre cele mai urgente contribuții ale inventarului ar trebui să fie identificarea a cel puțin 1 200 MHz de spectru de frecvențe radio adecvat pentru serviciile fără fir în bandă largă, în conformitate cu articolul 3 litera (b) din Decizia nr. 243/2012/UE, precum și sporirea eficienței și flexibilității, printre altele prin promovarea, după caz, a utilizării colective și partajate a spectrului de frecvențe radio, astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (1) din decizia respectivă.

(4) Datele ar trebui să fie furnizate de statele membre în modul cel mai coerent posibil, fie prin intermediul Sistemului de informații referitoare la frecvențe al biroului european de comunicații, fie direct Comisiei, în cazuri, de exemplu, în care datele colectate de la utilizatorii publici și autoritățile naționale trebuie să fie tratate pe o bază cu difuzare restrânsă sau confidențială. Modelele uniforme specifice pentru colectarea de date pot varia considerabil în funcție de tipul de utilizare și de banda de frecvență în cauză, iar datele pot, în unele cazuri, să nu fie disponibile într-un anumit format uniform. Pentru a garanta totuși că datele disponibile sunt furnizate Comisiei în mod eficient pentru analiză, statele membre ar trebui să colecteze date într-un format care poate fi citit de calculator pentru a permite același format electronic pentru schimbul de date cu Comisia și cu Sistemul de informații referitoare la frecvențe al biroului european de comunicații.

(5) Pe lângă furnizarea datelor relevante care sunt disponibile, statele membre, împreună cu Comisia, ar trebui să se angajeze într-un proces de colaborare pentru a îmbunătăți calitatea și comparabilitatea datelor, în scopul de a spori eficiența inventarului, după caz și după relevanța pentru banda specifică în cauză și pentru a găsi un format comparabil pentru date, fără a impune o sarcină administrativă suplimentară.

(6) S-ar putea obține date suplimentare, de asemenea, în cadrul consultărilor publice și în urma studiilor. În plus, inventarul ar putea utiliza datele furnizate, pe bază de voluntariat, de către statele membre și părțile din sectorul privat care monitorizează spectrul de frecvențe radio în permanență pentru a gestiona spectrul de frecvențe radio la nivel local, pentru a verifica încrucișat valabilitatea datelor privind licențele, pentru a determina densitatea de utilizare în anumite tipuri de regimuri de autorizare, cum ar fi benzile scutite de licență, și pentru a evalua nivelul de utilizare a spectrului de frecvențe radio în cadrul Uniunii, în special pentru benzile cu cerere ridicată.

(7) Pentru a reduce la minimum sarcina administrativă și obligațiile pentru statele membre, metodologia aleasă pentru inventar ar trebui să ia în considerare, cât mai mult posibil, datele furnizate de către statele membre în temeiul Deciziei 2007/344/CE a Comisiei din 16 mai 2007 privind disponibilitatea armonizată a informațiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvențe radio în cadrul Comunității(1) . Informațiile suplimentare colectate prin mijloace neobligatorii, cum ar fi studiile, inclusiv de la Conferința Europeană a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor, ar putea fi, de asemenea, utilizate pentru a completa inventarul.

___________

(1) JO L 129, 17.5.2007, p. 67.

(8) Identificarea benzilor de frecvență care ar putea fi folosite mai eficient și care ar fi adecvate pentru realocarea sau partajarea spectrului de frecvențe radio presupune o cunoaștere detaliată a utilizării efective a spectrului de frecvențe radio, de preferință demonstrată prin date cantitative. O astfel de identificare ar contribui la găsirea de soluții pentru a ține cont de tendințele tehnologice, de necesitățile viitoare și de cererea în materie de spectru de frecvențe radio care ar fi identificate în urma analizei care urmează să fie desfășurată.

(9) Inventarul ar trebui să conducă la o îmbunătățire continuă a utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio pentru a satisface o cerere în continuă evoluție în ceea ce privește politicile Uniunii, luând în considerare evoluția tehnologică. Pe această bază și în vederea realizării obiectivelor stabilite la articolul 9 alineatul (1) din Decizia nr. 243/2012/UE, Comisia ar elabora rapoarte pe care le-ar prezenta Parlamentului European și Consiliului. Acest lucru s-ar realiza în mod regulat, în funcție de perioada de timp necesară pentru a efectua analiza inventarului și de ritmul de evoluție al utilizării spectrului de frecvențe radio.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...