Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 98/2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public
Număr celex: 32003L0098

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 31 decembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

___________

(1) JO C 227 E, 24.9.2002, p. 382.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

___________

(2) JO C 85, 8.4.2003, p. 25.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

___________

(3) JO C 73, 26.3.2003, p. 38.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (4),

___________

(4) Avizul Parlamentului European din 12 februarie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 26 mai 2003 (JO C 159 E, 8.7.2003, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 25 septembrie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 27 octombrie 2003.

întrucât:

(1) Tratatul prevede instituirea unei piețe interne și a unui sistem care să garanteze că nu se produce denaturarea concurenței pe piața internă. Armonizarea normelor și practicilor statelor membre privind exploatarea informațiilor din sectorul public contribuie la atingerea acestor obiective.

(2) Evoluția către o societate a informației și cunoștințelor influențează viața fiecărui cetățean al Comunității, inter alia, prin faptul că le oferă noi posibilități de acces la cunoștințe și de acumulare a cunoștințelor.

(3) Conținutul digital joacă un rol important în această evoluție. Producția de conținut a condus la crearea rapidă de locuri de muncă în ultimii ani și continuă în același sens. Majoritatea respectivelor locuri de muncă sunt create în mici întreprinderi emergente.

(4) Sectorul public colectează, produce, reproduce și diseminează o gamă largă de informații în multe domenii de activitate, precum cel social, economic, geografic, meteorologic, turistic, în sectorul afacerilor, brevetelor și educației.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...