Comisia Europeană

Decizia nr. 162/2013 privind determinarea nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificat cu numărul C(2013) 1708]
Număr celex: 32013D0162

Modificări (1)

În vigoare de la 17 aprilie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020(1) , în special articolul 3 alineatul (2) paragraful al patrulea,

___________

(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 136.

întrucât:

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la instalații reglementate de Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului(2) , astfel cum rezultă din registrul Uniunii, deciziile Comisiei, planurile naționale de alocare și corespondența oficială dintre Comisie și statele membre în cauză, constituie date verificate cu privire la emisii în sensul articolului 3 alineatul (2) paragraful al patrulea din Decizia nr. 406/2009/CE.

___________

(2) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2) Emisiile totale de gaze cu efect de seră provenite din gaze și activități, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Decizia nr. 406/2009/CE, raportate în anul 2012 în temeiul Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto(3) și așa cum au fost stabilite în urma revizuirii inițiale realizate de către Comisie în 2012 în conformitate cu Orientările privind revizuirea tehnică în anul 2012 a inventarelor emisiilor de gaze cu efect de seră(4) , constituie date analizate cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră pentru anii 2005, 2008, 2009 și 2010, în sensul articolului 3 alineatul (2) paragraful al patrulea din Decizia nr. 406/2009/CE.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...