Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 132/2013 de stabilire a cadrului pentru o infrastructură cu cheie publică pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2013/1)
Număr celex: 32013D0001(01)&Q

Modificări (1)

În vigoare de la 16 martie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 12.1, coroborat cu articolul 3.1, articolul 5, articolul 12.3 și articolele 16-24,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 12.1 din Statutul SEBC, Consiliul guvernatorilor adoptă orientările și ia deciziile necesare pentru a asigura îndeplinirea misiunilor încredințate Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și Eurosistemului în temeiul Tratatului și al Statutului SEBC. Aceasta include competența de a decide asupra organizării activităților auxiliare care sunt necesare pentru îndeplinirea acestor sarcini, precum emiterea și gestionarea certificatelor electronice pentru securizarea informațiilor stocate și prelucrate în aplicațiile, sistemele, platformele și serviciile electronice utilizate în SEBC și Eurosistem, precum și pentru transmiterea de date către și de la acestea.

(2) În conformitate cu articolul 12.3 din Statutul SEBC, Consiliul guvernatorilor are, de asemenea, competența de a stabili organizarea internă a Băncii Centrale Europene (BCE) și a organelor de decizie ale acesteia. În consecință, Consiliul guvernatorilor are competența de a decide că BCE va utiliza certificatele electronice emise de infrastructura cu cheie publică proprie Eurosistemului.

(3) Numărul utilizatorilor care accesează din ce în ce mai multe aplicații, sisteme, platforme și servicii electronice utilizate în SEBC și Eurosistem, aflate în constantă evoluție, este în creștere. Consiliul guvernatorilor a identificat nevoia de servicii avansate de securitate a informațiilor, precum autentificarea bine protejată a utilizatorilor, semnăturile electronice și criptarea, prin utilizarea certificatelor electronice.

(4) Puține bănci centrale din SEBC au propria lor infrastructură cu cheie publică și mulți utilizatori ai unor terți care lucrează împreună cu băncile centrale din SEBC nu au acces facil la o autoritate de certificare acceptată de SEBC în conformitate cu cadrul său de acceptare a certificatelor.

(5) Este necesar ca Eurosistemul să-și creeze propria infrastructură cu cheie publică, care să poată emite toate tipurile de certificate electronice, precum certificate personale și tehnice pentru utilizatori din cadrul sau din afara SEBC, și care să fie suficient de flexibilă pentru a se adapta la evoluțiile aplicațiilor, sistemelor, platformelor și serviciilor electronice utilizate în SEBC și Eurosistem. Această infrastructură cu cheie publică (denumită în continuare "ESBC-PKI") ar trebui să completeze serviciile furnizate de alte autorități de certificare acceptate de către SEBC în conformitate cu cadrul SEBC de acceptare a certificatelor sau de autoritățile de certificare acceptate de SEBC pentru TARGET2 și TARGET2-Securities pentru aceste două aplicații.

(6) La 29 septembrie 2010, Consiliul guvernatorilor a hotărât să lanseze proiectul ESCB-PKI pentru proiectarea și punerea în aplicare a ESCB-PKI și să ofere resursele necesare până la finalizarea sa. S-a decis ca ESCB-PKI să fie dezvoltată, găzduită și operată de către Banco de España.

(7) ESCB-PKI sprijină indirect îndeplinirea misiunilor SEBC și ale Eurosistemului. Aceasta se bazează pe trei niveluri de guvernanță: Nivelul 1 constă din Consiliul guvernatorilor și Comitetul executiv, Nivelul 2 din băncile centrale din Eurosistem, iar Nivelul 3 din banca centrală furnizoare.

(8) La Nivelul 1, Consiliul guvernatorilor este responsabil cu conducerea, administrarea și controlul activităților și produselor necesare pentru dezvoltarea și operarea ESCB-PKI. De asemenea, acesta este responsabil cu procesul decizional în ceea ce privește ESCB-PKI și hotărăște cu privire la distribuirea atribuțiilor nerepartizate în mod expres Nivelurilor 2 și 3.

(9) Băncile centrale din Eurosistem sunt responsabile cu atribuțiile alocate Nivelului 2, în limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor. Acestea au competențe cu privire la mijloacele tehnice de punere în aplicare a ESCB-PKI.

(10) Comitetul pentru tehnologia informației (ITC) al SEBC (ESCB Information Technology Committee) are un rol de coordonare în dezvoltarea ESCB-PKI. Acesta ghidează, evaluează, controlează și aprobă produsele proiectului în raport cu criteriile de acceptare, în conformitate cu cadrul SEBC de acceptare a certificatelor, domeniul de aplicare și calendarul aprobate de Consiliul guvernatorilor.

(11) La Nivelul 3, Banco de España a fost desemnată drept banca centrală furnizoare pentru a îndeplini sarcinile alocate acesteia în cadrul general definit de Consiliul guvernatorilor. Banca centrală furnizoare a implementat infrastructura tehnică și dispozitivele și serviciile securizate necesare pentru crearea și utilizarea unei infrastructuri cu cheie publică, în conformitate cu: (a) legislația națională de transpunere a Directivei 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (1), astfel cum este aplicabilă acesteia; (b) legislația națională pentru transpunerea Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2), astfel cum este aplicabilă acesteia; și (c) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3).

___________

(1) JO L 13, 19.1.2000, p. 12.

(2) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(3) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...