Comisia Europeană

Decizia nr. 128/2013 privind aprobarea utilizării diodelor electroluminiscente în anumite funcții de iluminare ale unui vehicul din categoria M1, în calitate de tehnologie inovatoare ce permite reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (2013/128/UE)
Număr celex: 32013D0128

Modificări (...)

În vigoare de la 14 martie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 12 alineatul (4),

____________

(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 1.

întrucât:

(1) Producătorul AUDI AG ("solicitantul") a depus o cerere pentru aprobarea unei tehnologii inovatoare la 29 august 2012. Caracterul complet al cererii a fost evaluat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei din 25 iulie 2011 de stabilire a unei proceduri de aprobare și de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de automobile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Comisia a constatat că anumite informații relevante lipseau din cererea inițială și i-a cerut solicitantului să o completeze. La data de 25 octombrie 2012 solicitantul a furnizat informațiile solicitate. Cererea a fost considerată completă, iar perioada de care dispune Comisia pentru a evalua cererea a început în ziua următoare datei primirii informațiilor complete oficiale, respectiv în data de 26 octombrie 2012.

____________

(2) JO L 194, 26.7.2011, p. 19.

(2) Cererea a fost evaluată în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 și cu Orientările tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnologiilor inovatoare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 (3).

____________

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf (versiunea din iulie 2011).

(3) Cererea se referă la utilizarea diodelor electroluminiscente (LED-uri) la luminile de întâlnire, la luminile de drum și la lămpile pentru plăcuța de înmatriculare a unui vehicul din categoria M1.

(4) Comisia constată că informațiile furnizate în cerere demonstrează că au fost îndeplinite condițiile și criteriile menționate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și la articolele 2 și 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011.

(5) Solicitantul a demonstrat că utilizarea LED-urilor la luminile de întâlnire, la luminile de drum și la lămpile pentru plăcuța de înmatriculare nu a depășit 3 % din numărul autoturismelor noi înmatriculate în anul de referință 2009. În sprijinul acestei afirmații, solicitantul a furnizat date privind procentul de LED-uri instalate în diferite funcții de iluminare la modelul AUDI A6, la vehiculele din categoria M1 produse de Volkswagen AG și date de producție furnizate de Asociația europeană a furnizorilor de componente pentru autovehicule (CLEPA). Pe această bază, Comisia constată că utilizarea LED-urilor la luminile de întâlnire, la luminile de drum și la lămpile pentru plăcuța de înmatriculare ar trebui considerată eligibilă pentru aprobare ca tehnologie inovatoare în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(6) Definiția tehnologiei de referință este esențială pentru determinarea economiilor de emisii de CO2 obținute cu ajutorul tehnologiei inovatoare în cauză. Prin urmare, definiția respectivă trebuie să fie justificată și trebuie să se bazeze pe date relevante. Solicitantul a furnizat date care indică faptul că iluminatul cu halogen a fost tehnologia care a pătruns cel mai mult pe piață în 2009. Comisia constată că, deși alte tehnologii de iluminat, mai eficiente din punct de vedere energetic, au putut fi utilizate într-un segment limitat al parcului de automobile, iluminatul cu halogen a avut cel mai mare grad de pătrundere pe piață la scara întregului parc de automobile. În consecință, și în scopul asigurării faptului că metodologia de testare poate fi relevantă și reprezentativă pentru parcul de automobile în ansamblu, este oportun să se ia în considerare iluminatul cu halogen ca tehnologie de referință.

(7) Solicitantul a furnizat o metodologie pentru testarea reducerii emisiilor de CO2 care rezultă din utilizarea LED-urilor în funcțiile de iluminare în cauză. Comisia constată că metodologia furnizează rezultate precise și fiabile, care pot fi reproduse de către o terță parte.

(8) Comisia constată că solicitantul a demonstrat în mod satisfăcător că, pentru vehiculele pe care a fost testată tehnologia inovatoare folosind metoda descrisă, reducerea emisiilor obținută cu ajutorul tehnologiei inovatoare este de cel puțin 1 g CO2/km.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...