Comisia Europeană

Decizia nr. 115/2013 privind Manualul SIRENE și alte măsuri de punere în aplicare a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) [notificată cu numărul C(2013) 1043] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză sunt autentice) (2013/115/UE)
Număr celex: 32013D0115

Modificări (...)

În vigoare de la 26 februarie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II) (1), în special articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (1), articolul 20 alineatul (3), articolul 22 litera (a), articolul 36 alineatul (4) și articolul 37 alineatul (7), și Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (2), în special articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (1), articolul 20 alineatul (4), articolul 22 litera (a), articolul 51 alineatul (4) și articolul 52 alineatul (7),

____________

(1) JO L 381, 28.12.2006, p. 4.

(2) JO L 205, 7.8.2007, p. 63.

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1) Sistemul de informații Schengen de a doua generație (SIS II) va deveni operațional în prima jumătate a anului 2013. Acesta va conține doar informațiile indispensabile menite să permită identificarea unei persoane sau a unui obiect și acțiunea care trebuie întreprinsă. În plus, pentru ca SIS II să funcționeze în mod corespunzător, statele membre vor face schimb de informații suplimentare referitoare la semnalări. Acest schimb de informații suplimentare este efectuat de birourile SIRENE.

(2) Pentru a facilita activitatea birourilor SIRENE și a utilizatorilor SIS II implicați în operațiuni SIRENE în activitatea lor zilnică, un manual SIRENE pentru SIS II a fost adoptat în 2008 prin intermediul unui instrument juridic aferent fostului prim pilon, și anume Decizia 2008/333/CE a Comisiei (3), precum și al unui instrument aferent fostului al treilea pilon, și anume Decizia 2008/334/JAI a Comisiei (4).

____________

(3) JO L 123, 8.5.2008, p. 1.

(4) JO L 123, 8.5.2008, p. 39.

(3) În prezent, este necesar să se aducă modificări Manualului SIRENE pentru SIS II în scopul de a reflecta mai bine necesitățile operaționale ale utilizatorilor și ale personalului implicat în operațiuni SIRENE, de a îmbunătăți coerența procedurilor de lucru și de a asigura faptul că normele tehnice corespund stadiului actual al tehnologiei.

(4) Statele membre au elaborat norme divergente în ceea ce privește autoritățile care au acces la SIS II și au competența să genereze, să actualizeze sau să șteargă semnalări. În plus, numeroase state membre dispun de birouri integrate pentru cooperare polițienească internațională, inclusiv pentru aspectele privind Europol, Interpol și SIRENE, în cadrul cărora personalul efectuează toate operațiunile necesare. Prin urmare, este oportun să se extindă domeniul de aplicare al Manualului SIRENE la toți utilizatorii SIS II și la întregul personal implicat în operațiuni SIRENE.

(5) Este necesar ca dispozițiile Manualului SIRENE să fie revizuite în scopul de a reflecta, inter alia, noile capacități tehnice pentru efectuarea de căutări în SIS II, descrierea actualizată a mijloacelor tehnice de comunicare între birourile SIRENE, clarificarea procedurilor în materie de semnalări privind refuzul intrării, clarificarea procedurilor privind gestionarea semnalărilor din SIS II, inclusiv noile categorii de obiecte introduse de Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și de Decizia 2007/533/JAI, și procedurile privind schimbul de informații suplimentare atunci când este clar că semnalarea din SIS II se referă la un vehicul ale cărui date au fost replicate în scopuri infracționale.

(6) Pentru a se asigura conformitatea regulilor de transcriere și transliterare între SIS II și SIRENE, acestea ar trebui să fie aliniate pe deplin la ICD 3.0 pentru SIS II, ultima versiune a documentului de control al interfeței menționată în Regulamentul (CE) nr. 189/2008 al Consiliului din 18 februarie 2008 privind testele Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II) (5). În plus, formularele utilizate de birourile SIRENE pentru schimburile lor de informații suplimentare ar trebui să fie aliniate la arhitectura tehnică prevăzută în documentul "Schimbul de date între birourile SIRENE (DEBS)". Aceste formulare ar trebui, de asemenea, să aibă un format mai ușor de înțeles și de utilizat. În plus, este oportun să se furnizeze explicații referitoare la procedurile de colectare a statisticilor privind rezultatele pozitive furnizate de SIS II și la schimbul de informații suplimentare și să se atașeze aceste explicații la manual sub forma unui apendice nou.

____________

(5) JO L 57, 1.3.2008, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...