Comisia Europeană

Regulamentul nr. 211/2013 privind cerințele de certificare pentru importurile în Uniune de germeni și semințe pentru producția de germeni (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0211

Modificări (...)

În vigoare de la 12 martie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 48 alineatul (1),

___________

(1) JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stabilește normele generale pentru desfășurarea controalelor oficiale în vederea verificării respectării normelor care vizează, în special, prevenirea, eliminarea sau reducerea la niveluri acceptabile a riscurilor la care sunt expuse persoanele și animalele, fie direct, fie prin mediul înconjurător.

(2) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (2) stabilește principiile generale care se aplică produselor alimentare și hranei pentru animale în general și siguranței produselor alimentare și a hranei pentru animale în special, la nivelul Uniunii și la nivel național. Regulamentul respectiv prevede că produsele alimentare și hrana pentru animale importate în Uniune în vederea introducerii pe piață în Uniune trebuie să respecte cerințele relevante ale legislației alimentare sau condițiile recunoscute de Uniune ca fiind cel puțin echivalente cu acestea.

___________

(2) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(3) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3) stabilește normele generale aplicabile operatorilor din sectorul alimentar în materie de igienă a produselor alimentare. Respectivul regulament prevede că operatorii din sectorul alimentar trebuie să se asigure că toate etapele de producție, prelucrare și distribuție a produselor alimentare aflate sub controlul lor îndeplinesc cerințele relevante de igienă stabilite în regulamentul sus-menționat. În special, Regulamentul (CE) nr. 852/2004 prevede că operatorii din sectorul alimentar care desfășoară activități de producție primară și acele operațiuni conexe enumerate în anexa I la regulamentul respectiv trebuie să respecte dispozițiile generale privind igiena prevăzute în partea A din anexa respectivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...