Comisia Europeană

Regulamentul nr. 208/2013 privind cerințele în materie de trasabilitate aplicabile germenilor și semințelor destinate producției de germeni (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0208

Modificări (...)

În vigoare de la 12 martie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (5),

___________

(1) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 stabilește principiile generale care reglementează produsele alimentare și hrana pentru animale în general și siguranța acestora în special, la nivelul Uniunii și la nivel național. Articolul 18 din regulamentul respectiv prevede că trasabilitatea produselor alimentare, a hranei pentru animale, a animalelor de la care se obțin produse alimentare și a oricărei alte substanțe destinate sau prevăzute a fi încorporată într-un produs alimentar sau în hrana pentru animale se stabilește pentru toate etapele producției, prelucrării și distribuției.

(2) Articolul menționat prevede, de asemenea, că operatorii din sectorul alimentar trebuie să poată identifica orice persoană de la care au fost aprovizionați cu un produs alimentar și că trebuie, de asemenea, să dispună de sisteme și proceduri pentru identificarea celorlalte societăți către care au fost furnizate produsele lor. Aceste informații trebuie puse la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.

(3) Ca urmare a apariției în Uniune, în mai 2011, a unui focar de E. coli producătoare de toxină Shiga (STEC), consumul de germeni a fost identificat drept originea cea mai probabilă a focarelor.

(4) La 20 octombrie 2011, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare "EFSA") a adoptat un aviz științific privind riscurile prezentate de Escherichia coli producătoare de toxină Shiga (STEC) și de alte bacterii patogene în semințe și semințe germinate (2). În avizul său, EFSA a ajuns la concluzia că semințele uscate contaminate cu agenți patogeni bacterieni reprezintă cea mai probabilă sursă inițială a focarelor asociate germenilor. În plus, avizul precizează că, datorită umidității ridicate și temperaturii propice din timpul germinării, agenții patogeni bacterieni prezenți pe semințele uscate se pot multiplica în timpul germinării și pot deveni un risc pentru sănătatea publică.

___________

(2) EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(5) Trasabilitatea este un instrument eficient pentru garantarea siguranței alimentare, întrucât aceasta permite urmărirea unui aliment prin toate etapele de producție, prelucrare și distribuție, permițând astfel o reacție rapidă în cazul focarelor de toxiinfecție alimentară. În special, trasabilitatea aplicată în cazul unor alimente de origine nonanimală poate sprijini procesul de eliminare de pe piață a alimentelor nesigure, protejând astfel consumatorii.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...