Comisia Europeană

Decizia nr. 121/2013 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru anumite scaune pentru copii în conformitate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța generală a produselor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013D0121

Modificări (...)

În vigoare de la 08 martie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (1) litera (a),

___________

(1) JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

întrucât:

(1) Produsele care sunt conforme standardelor naționale care transpun standardele europene elaborate în temeiul Directivei 2001/95/CE și menționate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene beneficiază de o prezumție de siguranță.

(2) Standardele europene trebuie elaborate pe baza cerințelor care au rolul de a garanta că produsele care sunt conforme cu aceste standarde satisfac cerința generală de siguranță prevăzută la articolul 3 din Directiva 2001/95/CE.

(3) Standardele europene EN 14988-1:2006 (Partea 1: Cerințe de siguranță) și EN 14988-2:2006 (Partea 2: Metode de încercare) referitoare la scaunele înalte pentru copii trebuie să fie revizuite. În special, este necesară introducerea unor cerințe de siguranță mai stricte cu privire la pericolele de cădere și cele de încurcare.

(4) Standardul european EN 1272:1998 (Cerințe de siguranță și metode de încercare) referitor la scaunele montabile la o masă nu este menționat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În consecință, standardele naționale care transpun acest standard european nu dau naștere unei prezumții de siguranță.

(5) Nu există standarde europene referitoare la scaunele pentru copii sau la scaunele montabile la un alt scaun.

(6) Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințele care au rolul de a garanta că astfel de scaune pentru copii satisfac cerința generală de siguranță prevăzută la articolul 3 din Directiva 2001/95/CE.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind siguranța generală a produselor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a) "scaun montabil la un alt scaun" înseamnă un produs destinat să fie fixat pe un scaun pentru adulți, pentru a ridica poziția șezândă a unui copil în vârstă de până la 36 de luni care este capabil să stea în șezut fără a fi ajutat;

(b) "scaun pentru copii" înseamnă un scaun destinat unui copil, de dimensiuni adaptate vârstei copilului și conceput pentru a fi amplasat pe podea;

(c) "scaun înalt pentru copii" înseamnă un scaun nefixat, care ridică un copil cu o vârstă cuprinsă între 6 luni și 36 de luni până la înălțimea aproximativ corespunzătoare celei unei mese, conceput pentru a putea hrăni un copil care este capabil să stea în șezut fără a fi ajutat, cu condiția ca acesta să fie ținut în mod adecvat în poziție șezândă;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...