Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene
Număr celex: 32013R0216

Modificări (...)

În vigoare de la 13 martie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 352,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Articolul 297 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se referă la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit în continuare "Jurnalul Oficial") și la intrarea în vigoare a actelor juridice ale Uniunii.

(2) Regulamentul nr. 1/1958 (1), inclusiv orice modificare ulterioară a acestuia, stabilește limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene.

___________

(1) Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385/58).

(3) Ediția tipărită a Jurnalului Oficial, disponibilă în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, este în prezent singura publicație obligatorie din punct de vedere juridic, deși acesta este disponibilă și online.

(4) În conformitate cu Decizia 2009/496/CE, Euratom a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social European și a Comitetului Regiunilor din 26 iunie 2009 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene (2), Oficiul pentru Publicații permite instituțiilor să își îndeplinească obligația de a publica texte legislative.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...