Comisia Europeană

Regulamentul nr. 159/2013 privind autorizarea unui preparat de benzoat de sodiu, acid propionic și propionat de sodiu ca aditiv furajer în hrana porcilor, a pasărilor de curte, a bovinelor, a oilor, a caprelor, a iepurilor și a cailor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1876/2006 și (CE) nr. 757/2007 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0159

Modificări (...)

În vigoare de la 14 martie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor(1) , în special articolul 9 alineatul (2),

___________

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor utilizați în hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...