Institutul Național de Statistică - INS

Ordinul nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2003 până la 31 decembrie 2007, fiind înlocuit prin Ordin 337/2007;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică,

având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN,

președintele Institutului Național de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Actualizarea a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 29/2002 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunității Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul activităților din Comunitatea Europeană - NACE Rev.1.1.

Art. 3. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Institutului Național de Statistică,
Aurel Camara

București, 26 noiembrie 2002.

Nr. 601.

ANEXĂ*) Jurisprudență (2)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

CLASIFICAREA
ACTIVITĂȚILOR DIN ECONOMIA NAȚIONALĂ
(Ediție revizuită)
CAEN Rev. 1

;
se încarcă...