Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 47/2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)
(reformare)
(BCE/2012/27)
(2013/47/UE)
Număr celex: 32012O0027

Modificări (...)

În vigoare de la 07 decembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima și a patra liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 și articolele 17, 18 și 22,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2007/2 din 26 aprilie 2007 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (1) a fost modificată de mai multe ori. Deoarece sunt necesare noi modificări ale acestei orientări pentru a include elemente care anterior erau interne Eurosistemului și pentru a adăuga definițiile necesare, precum și dispoziții cu privire la inaplicabilitatea sancțiunilor în ceea ce privește băncile din afara Uniunii, schimbul de informații cu privire la suspendarea sau încetarea accesului la operațiunile de politică monetară și consecințele unei asemenea suspendări sau încetări, această orientare ar trebui reformată, în scopul asigurării clarității și a transparenței.

___________

(1) JO L 237, 8.9.2007, p. 1.

(2) TARGET2 are o structură descentralizată, conectând sistemele naționale cu decontare pe bază brută în timp real (real-time gross settlement) (RTGS) și mecanismul de plăți al BCE.

(3) TARGET2 este caracterizat printr-o platformă tehnică unică, denumită platformă comună unică (Single Shared Platform) (SSP). TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăți, în care sistemele componente ale TARGET2 sunt armonizate în cea mai mare măsură posibilă, cu anumite excepții în cazul constrângerilor impuse de dreptul intern.

(4) Există trei niveluri distincte de guvernanță pentru TARGET2. Nivelul 1 (Consiliul guvernatorilor) are competență finală în privința TARGET2 și salvgardează rolul public al acestuia. Nivelul 2 (băncile centrale din Eurosistem) are competență subsidiară în privința TARGET2, în timp ce nivelul 3 (băncile centrale naționale care furnizează SSP) construiește și operează SSP în beneficiul Eurosistemului.

(5) Banca Centrală Europeană (BCE), acționând pe seama Eurosistemului, încheie cu furnizorul de servicii de rețea desemnat de Consiliul guvernatorilor un acord-cadru, precum și un acord de confidențialitate și nedivulgare, care prevăd elementele principale legate de furnizarea rețelei către participanți, inclusiv comisionarea.

(6) TARGET2 este esențial pentru îndeplinirea unora dintre misiunile de bază ale Eurosistemului, și anume implementarea politicii monetare a Uniunii și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

SECȚIUNEA I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Obiectul și domeniul de aplicare

(1) TARGET2 asigură RTGS a plăților în euro, cu decontare în banii băncii centrale. Acesta este înființat și funcționează pe baza SSP, prin intermediul căreia sunt inițiate și procesate toate ordinele de plată și prin care, în final, sunt primite plăți prin aceleași metode tehnice.

(2) TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme RTGS.

Articolul 2
Definiții

În sensul prezentei orientări:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...