Comisia Europeană

Regulamentul nr. 68/2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,
Număr celex: 32013R0068

Modificări (2)

În vigoare de la 19 februarie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei (1), în special articolul 26 alineatele (2) și (3),

___________

(1) JO L 229, 1.9.2009, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 575/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (2) (denumit în continuare "catalogul") a înlocuit prima versiune a Catalogului cu materii prime pentru furaje prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 242/2010 al Comisiei din 19 martie 2010 de întocmire a Catalogului cu materii prime pentru furaje (3).

___________

(2) JO L 159, 17.6.2011, p. 25.

(3) JO L 77, 24.3.2010, p. 17.

(2) Reprezentanții corespunzători ai sectoarelor europene ale hranei pentru animale au elaborat modificări ale Regulamentului (UE) nr. 575/2011, consultându-se cu alte părți vizate, în colaborare cu autoritățile naționale competente și luând în considerare experiența relevantă dobândită din avizele emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și evoluțiile științifice sau tehnologice.

(3) Aceste modificări se referă la noi înregistrări ale procedurilor de tratare și ale materiilor prime și la ameliorări ale înregistrărilor existente, în special pentru derivații de ulei și de grăsimi.

(4) În plus, modificările se referă la conținuturile maxime de impurități chimice rezultate din procesul de producție al acestora sau din adjuvanți tehnologici, care urmează să fie stabilite în conformitate cu punctul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 767/2009. Ar trebui să se aplice norme specifice pentru fostele produse alimentare, de exemplu, excedentul de producție, produse deformate sau alimente cu termenul de valabilitate expirat care au fost produse în conformitate cu legislația UE în domeniul alimentar.

(5) Condițiile prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 sunt îndeplinite.

(6) Dat fiind numărul foarte ridicat de modificări care urmează să fie aduse Regulamentului (UE) nr. 575/2011, este adecvat, din motive de coerență, claritate și simplificare, să se abroge și să se înlocuiască regulamentul respectiv.

(7) Este adecvat să se reducă povara administrativă asupra operatorilor oferind o perioadă de timp care să permită o conversie progresivă a etichetării pentru a se evita perturbarea inutilă a practicilor comerciale.

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se creează Catalogul cu materii prime pentru furaje la care se face trimitere la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009, astfel cum s-a stabilit în anexa la prezentul regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...