Guvernul României

Ordonanța nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiuL art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. H pct. 8 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Transportul rutier al mărfurilor periculoase în trafic intern se efectuează cu respectarea prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu amendamentele ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) În această calitate este împuternicit să accepte amendamentele la anexele A și B ale Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), stabilite de organismul internațional competent.

(2) Aplicarea amendamentelor la anexele A și B ale Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 3. - Modificări (1)

Ministerul Transporturilor va elabora și va supune spre aprobare Guvernului, în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, norme privind aplicarea etapizată în trafic intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.).

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

București, 19 august 1999.

Nr. 48.

;
se încarcă...