Guvernul României

Ordonanța nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, ale art. 4 alin. (4) și art. 6 din Legea telecomunicațiilor nr. 74/1996 și ale art. 1 pct. 7 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

(1) Activitatea de radiocomunicații navale de apel, pericol și salvare se constituie, se organizează și funcționează ca serviciu public de interes național și are ca scop ocrotirea și salvarea de vieți omenești pe mare.

(2) Serviciul Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare se prestează fără percepere de taxe sau de tarife și constă în:

a) îndeplinirea angajamentelor de trafic de radiocomunicații navale de apel, pericol și salvare care revin României în conformitate cu convențiile internaționale la care este parte;

b) ascultarea continuă pe frecvențele internaționale de apel și pericol;

c) transmiterea de semnale de alarmare, în caz de recepționare a unui mesaj de pericol;

d) alarmarea factorilor responsabili de la uscat, în caz de recepționare a unui semnal de pericol de la o navă;

e) transmiterea situației meteo;

f) transmiterea de avize pentru navigatori.

Art. 2. -

Serviciul Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare se organizează permanent pe frecvențele de radio alocate acestui scop: 490 kHz, 500 kHz, 510 kHz, 2.174,5 kHz, 2.182 kHz, 2.187,5 kHz, 4.209,5 kHz, 8.414,5 kHz și 156,8 MHz, 156,525 MHz. Licențele pentru operarea pe aceste frecvențe se acordă gratuit.

Art. 3. - Modificări (1)

Serviciul Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare se asigură de Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A. Constanța, pe o durată de 10 ani.

Art. 4. - Modificări (1)

Cheltuielile curente aferente desfășurării activității Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare se finanțează de la bugetul cle stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Transporturilor.

Art. 5. - Modificări (1)

În scopul achiziției de echipamente destinate menținerii standardului tehnic și a capacității de trafic radio a Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare, Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A. Constanța poate primi alocații de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Transporturilor.

Art. 6. - Modificări (1)

După perioada prevăzută la art. 3, Serviciul Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare poate fi concesionat, prin grija Ministerului Transporturilor, conform prevederilor legale, agenților economici care dispun de dotarea necesară bunei desfășurări a acestei activități și de personal calificat.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
p. Ministrul finanțelor,
Bujor Bogdan Teodoriu;
secretar de stat

București, 28 ianuarie 1999.

Nr. 17.

;
se încarcă...