Parlamentul României

Legea nr. 30/1999 pentru sprijinirea exporturilor

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Impozitul pe profit se reduce cu 50% în cazul contribuabililor care încasează venituri din exportul de bunuri și servicii, precum și din prestări de servicii internaționale, pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor.

Art. 2. -

(1) Anual, prin legea de aprobare a bugetului de stat, vor fi prevăzute sume pentru bonificarea tuturor dobânzilor aferente creditelor contractate de către agenții economici pentru export.

(2) Guvernul va iniția și va finanța acțiuni de promovare a exporturilor, prin organizarea de târguri și expoziții, simpozioane și conferințe.

(3) Sumele necesare finanțării acțiunilor prevăzute la alin. (2) vor fi evidențiate distinct în bugetul de stat și nu vor fi mai mici de 0,1% din volumul în valută al exportului realizat în anul anterior.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

București, 26 ianuarie 1999.

Nr. 30.

;
se încarcă...