Guvernul României

Convenția între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor de studii eliberate de instituții de învățământ și a titlurilor științifice din cele două state din 22.01.1999

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 noiembrie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părți,

în baza art. 4 din Acordul de colaborare în domeniul învățământului, științei și culturii, semnat la București la 10 noiembrie 1998,

au convenit următoarele:

Art. 1. -

Prezenta convenție se referă la recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ care sunt înființate și funcționează în conformitate cu legile în vigoare din cele două state.

Art. 2. -

Certificatele de absolvire a școlii generale, eliberate în România, și certificatele care atestă încheierea școlii generale, eliberate în Republica Bulgaria, se recunosc reciproc.

Art. 3. -

Diplomele de bacalaureat, eliberate în România, și diplomele de absolvire a învățământului mediu, eliberate în Republica Bulgaria, care dau dreptul posesorilor să candideze pentru învățământul superior, se recunosc reciproc.

Art. 4. -

Certificatele de absolvire, eliberate de școlile profesionale din România, și diplomele de absolvire și atestatele de calificare profesională, eliberate de școlile medii profesionale din Republica Bulgaria, cu aceeași durată de studii și cu profil similar sau asemănător, se recunosc reciproc.

Art. 5. -

Diplomele de absolvire, eliberate de colegiile universitare (învățământ cu durata de 3 ani) din România, și diplomele de absolvire, eliberate de instituțiile de învățământ superior cu durata de 3 ani (gradul specialist) din Republica Bulgaria, se recunosc reciproc.

Art. 6. -

Diplomele de licență, eliberate de instituții de învățământ superior cu durata de studii de 4, 5 și 6 ani din România, și diplomele de absolvire a învățământului superior cu durata de studii de 4, 5 și 6 ani, prevăzută în planul de învățământ, eliberate de instituții de învățământ superior din Republica Bulgaria, se recunosc reciproc, dacă nu există diferențe substanțiale în planurile de învățământ.

Art. 7. -

Certificatele de absolvire a unor studii postuniversitare cu durată minimă de un an, eliberate de instituții de învățământ superior din România, și certificatele și atestatele de perfecționare a calificării, cu durată minimă de un an, după terminarea studiilor superioare, eliberate de instituții de învățământ superior din Republica Bulgaria, se recunosc reciproc, dar nu constituie bază pentru dobândirea unui titlu de învățământ sau științific ori a unei calificări de specialitate.

Art. 8. -

Diplomele de doctor, eliberate în România, și diplomele care conferă titlul științific de doctor, precum și cele care conferă gradul științific de "candidat în științe" (eliberate înaintea intrării în vigoare a legii învățământului superior, publicată în Monitorul Oficial nr. 112/1995), eliberate în Republica Bulgaria, se recunosc reciproc.

Art. 9. -

În vederea aplicării prezentei convenții fiecare parte va pune la dispoziție celeilalte părți legile din domeniul învățământului și științei, inclusiv actele normative care reglementează condițiile și procedura pentru recunoașterea diplomelor de studii și a titlurilor științifice.

Art. 10. -

Părțile se vor informa reciproc și în timp util, în legătură cu aplicarea prezentei convenții, asupra schimbărilor survenite în sistemul de învățământ, în legătură cu denumirile și criteriile de eliberare a diplomelor și certificatelor de studii, precum și a titlurilor științifice.

Art. 11. -

Prezenta convenție va intra în vigoare la data ultimei notificări, în formă scrisă, prin care părțile se informează reciproc despre aprobarea acesteia potrivit legislației statelor lor, iar valabilitatea ei încetează la un an de la data la care una dintre părți o denunță, în scris, pe cale diplomatică.

Art. 12. -

În cazul încetării valabilității convenției, prevederile ei vor fi aplicate numai pentru cetățenii români și bulgari care au început studiile înainte ca una dintre părți să o denunțe.

Art. 13. -

O dată cu intrarea în vigoare a prezentei convenții încetează valabilitatea Convenției pentru echivalarea reciprocă a actelor de studii și titlurilor științifice eliberate sau conferite în Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, semnată la București la 4 august 1977.

Semnată la București la 22 ianuarie 1999, în două exemplare originale, în limbile română și bulgară, ambele texte având aceeași valoare.

Pentru Guvernul României, Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
Andrei Marga, Veselin Metodiev,
ministrul educației naționale vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,
ministru al învățământului și științei

;
se încarcă...