Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România

Modificări (1), Acțiuni admise (3), Acțiuni respinse (2), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iulie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

Clădirile, împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care au aparținut comunităților (organizații, culte religioase) cetățenilor aparținând minorităților naționale din România și au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de constrângere, confiscare, naționalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.

Art. 2. -

(1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1, se instituie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, o comisie specială formată, pe baze paritare, din reprezentanți ai Guvernului și ai comunităților prevăzute în anexă.

(2) Comisia va stabili succesorii din cadrul comunităților care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate și va avea sarcina de a întocmi, pe bază de acte doveditoare, documentația pentru fiecare imobil în parte. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexă va avea loc la data semnării protocolului redactat de comisie.

(3) Comisia prevăzută la acest articol este abilitată să examineze, cu respectarea aceleiași proceduri, cererile de restituire și a altor imobile din această categorie, care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România. După identificarea acestor imobile, comisia va supune Guvernului propuneri corespunzătoare.

Art. 2. -

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între actualii deținători ai imobilelor și succesorii stabiliți, menționând concret drepturile actualilor deținători.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru minorități naționale,
Gyorgy Tokay

București, 7 iulie 1998.

Nr. 13.

ANEXĂ Jurisprudență (1)

IMOBILELE care vor fi restituite
Nr. crt. Adresa imobilului Actul de proprietate Titularul actual al dreptului de proprietate Destinația inițială Folosința actuală Actul în baza căruia a trecut în proprietatea statului Observații
0 1 2 3 4 5 6 7
1. București, Str. Batiștei nr. 15, sectorul 1 Statul român, Inspectoratul de cultură al Municipiului București Casa Asociației Germane de Gimnastică Casa de Cultură "Friedrich Schiller", sediul F.D.G.R. București Decretul nr. 176/1948 Solicitant: comunitatea germană din România
2. Arad, cartierul Aradu Nou, Str. Cibinului nr. 15, județul Arad C.F. 422, nr. topo
1.177-1.179
Consiliul local Căminul tineretului romano-catolic Dispensar de circumscripție veterinară, birouri Solicitant: comunitatea germană din România Preluarea nu este notată în C.F.
3. Avrig, județul Sibiu C.F. 4.339 C.F. 4.338 Ministerul Sănătății Sanatoriul Fundației "Samuel von Brukenthal" Sanatoriu Legea nr. 10/1949 Solicitant: comunitatea germană din România
4. București, Calea Călărașilor nr. 16, sectorul 3 Tranzacție de împărțire voluntară, autentificată de Tribunalul Ilfov, nr. 4.526/1934 Consiliul General al Municipiului București Școală și capelă bulgară Teren viran (imobilul a fost demolat în anul 1988) Acord internațional, nerespectat și denunțat cu nr. 216 din 31 octombrie 1987 Solicitant: comunitatea bulgarilor din România
5. Comuna Moara, satul Bulai, județul Suceava Nr. arhivă 40.319/1918 Consiliul local Școală poloneză Școală Preluat abuziv Solicitant: comunitatea polonezilor din România
6. Constanța, str. Cuza Vodă nr. 13, județul Constanța Consiliul Local al Municipiului Constanța Școală primară musulmană Spații de locuit Naționalizat în anul 1948 Solicitant: comunitatea turcă din România
7. Constanța, str. Aristide Karatzali nr. 16 (fost nr. 19), județul Constanța Legea nr. 83/1932, publicată în Monitorul Oficial nr. 89/1932, cu confirmarea Primăriei Constanța nr. 17.902, 18.073/1994 Ministerul Culturii Teatrul "ELPIS" Teatrul de păpuși Decretul nr. 92/1950, poziția 7.455 Solicitant: comunitatea elenă din România
8. Timișoara, str. Vlad de la Marina nr. 1, județul Timiș C.F. 61, nr. topo 250 Mujea Marcelini, prin act de cumpărare contestat Casa "Makry" a Fundației "Makry Stojkovici" Birouri și magazine Nu există nici un act; s-a preluat abuziv, în anul 1968, cu titlu de succesiune vacantă Solicitant: comunitatea sârbilor din România
9. Gherla, str. Ștefan cel Mare nr. 23, județul Cluj C.F. 400, nr. topo 425 și 426 Consiliul local Fundația Armeană "Karacsony" Grădiniță, cămin de copii Decretul nr. 218/1960 Primăria și-a exprimat acordul prealabil privind restituirea imobilului Solicitant: comunitatea armeană din România
10. București, int. Zalomit nr. 6, sector 5 Proces-verbal nr. 6.242 din 23 mai 1940 Consiliul General al Municipiului București Casa "Petofi Sandor" Bibliotecă, casă de cultură Solicitant: comunitatea maghiară din România
11. Timișoara, Bd. Revoluției 1989 nr. 8, județul Timiș C.F. 596 Societatea Comercială "Tim Press" - S.A. Casa Maghiară din Timișoara Sediul redacției "Renașterea Bănățeană" Decretele nr. 218/1960 și nr. 712/1966; Legea nr. 15/1990 Solicitant: comunitatea maghiară din România
12. Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11, județul Cluj C.F. 1.004, nr. topo 380 Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca Sediul Societății Muzeului Ardelean Magazine, locuințe, sediul Asociației Mondiale a Românilor Liberi Decretul nr. 218/1960; Decizia Ministerului Justiției nr. 86.311/1949 Solicitant: comunitatea maghiară din România
13. Alba Iulia, Str. Unirii nr. 1-3, județul Alba C.F. 559, nr. topo 1.973/1 Academia Română Biblioteca "Batthyaneum" Muzeul și Institutul Astrologic al Episcopiei Romano-Catolice Bibliotecă, arhivă Pe baza cererii consiliului popular al raionului, a fost atribuit statului prin hotărâre judecătorească Solicitant: comunitatea maghiară din România Confiscat, fără inventar, în anul 1949. Nu figurează în Decretul nr. 176/1949
14. Oradea, Str. Stadionului nr. 2, județul Bihor C.F. 14.795, C.F. 3.167 Muzeul Țării Crișurilor Sediul Episcopiei Romano-Catolice Muzeu Decizia Sfatului popular orășenesc Oradea nr. 2.408/1963; donație forțată pentru folosință veșnică Solicitant: comunitatea maghiară din România
15. Oradea, str. Antonescu nr. 27, județul Bihor C.F. 507, nr. topo 2.813 Statul român Sediul Episcopiei Reformate Sediul Episcopiei Reformate (închiriat) Trecut în folosința veșnică a statului român prin donație forțată Solicitant: comunitatea maghiară din România
16. Săcele, str. Martin Luther nr. 118, județul Brașov C.F. 4.240, nr. topo 705 Statul român Casă evanghelică de citit Nefolosit (fost cămin cultural) Solicitant: comunitatea maghiară din România
17. Cluj-Napoca, str. David Ferenc nr. 21, județul Cluj C.F. 1.472, nr. topo 675, 676 Cooperativa "Solidaritatea" Casa de Pensii Unitariană, locuințe Cooperativa "Solidaritatea", locuințe Legea nr. 10/1949 Solicitant: comunitatea maghiară din România
;
se încarcă...