Guvernul României

Hotărârea nr. 504/2001 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iunie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

În vederea cunoașterii cât mai exacte a numărului și distribuției teritoriale a populației, a structurilor sale social-culturale și economice, precum și a fondului locativ și a condițiilor de locuit ale populației, în luna martie 2002 se va efectua pe întregul teritoriu al țării recensământul populației și al locuințelor din România, denumit în continuare recensământ.

Art. 2. -

(1) La recensământ se înregistrează toți cetățenii români cu domiciliul în țară, indiferent dacă la momentul de referință al recensământului se află pe teritoriul țării sau se află temporar în străinătate, precum și persoanele de altă cetățenie sau fără cetățenie care au domiciliul ori reședința temporară în România.

(2) Nu se înregistrează la recensământ persoanele de cetățenie străină din cadrul reprezentanțelor diplomatice, consulare și comerciale sau al reprezentanțelor organizațiilor internaționale și nici membrii familiilor lor, personalul forțelor armate străine, personalul flotei comerciale navale și aeriene - cetățeni străini care la momentul de referință al recensământului se aflau temporar pe teritoriul țării.

Art. 3. -

(1) La recensământ se vor înregistra clădirile de locuit, precum și locuințele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate.

(2) Sunt exceptate de la înregistrare clădirile situate pe teritoriul României, deținute cu titlu de proprietate de alte state, administrate de reprezentanțele diplomatice și consulare ale țărilor respective sau de reprezentanțele organizațiilor internaționale, dacă în cadrul lor nu au domiciliul cetățeni români.

Art. 4. -

(1) Organizarea și efectuarea recensământului se realizează sub conducerea și controlul Comisiei centrale pentru recensământul populației și al locuințelor.

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va constitui Comisia centrală pentru recensământul populației și al locuințelor, în componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Nominalizarea membrilor Comisiei centrale pentru recensământul populației și al locuințelor se va face de către conducătorul fiecărei instituții.

(3) Comisia centrală pentru recensământul populației și al locuințelor răspunde pentru efectuarea în bune condiții a întregii acțiuni, având următoarele atribuții principale:

a) elaborează și supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind momentul de referință al recensământului, perioada de înregistrare, asigurarea resurselor financiare, organizarea, efectuarea și prelucrarea rezultatelor recensământului populației și al locuințelor din anul 2002;

b) aprobă programul general de organizare a recensământului, programul și metodologia de înregistrare, de prelucrare a datelor și de publicare a rezultatelor, precum și organizarea altor cercetări selective conexe recensământului;

c) aprobă formularele de înregistrare și instrucțiunile de completare a acestora;

d) aprobă clasificările și nomenclatoarele necesare în vederea înregistrării și prelucrării datelor de recensământ, cu excepția celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;

e) aprobă instrucțiunile, modul de organizare și îndrumă acțiunile și operațiunile de împărțire a teritoriului unităților administrativ-teritoriale în sectoare de recensământ;

f) organizează acțiunile de recrutare și instruire a întregului personal care participă la efectuarea lucrărilor de recensământ;

g) stabilește atribuțiile comisiilor de recensământ județene, respectiv a municipiului București, ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor;

h) aprobă și organizează acțiunile de popularizare a recensământului;

i) prezintă Guvernului și publică rezultatele preliminare ale recensământului, rezultatele definitive și detaliate urmând să fie difuzate și publicate de Institutul Național de Statistică.

Art. 5. -

Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, prelucrare și publicare a datelor recensământului Comisia centrală pentru recensământul populației și al locuințelor va organiza, pe lângă Institutul Național de Statistică, Secretariatul tehnic.

Art. 6. -

Comisia centrală pentru recensământul populației și al locuințelor va prezenta spre aprobare Guvernului, în termen de 30 de zile de la data constituirii, proiectul de hotărâre prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. a).

Art. 7. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 43/1999 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Președintele Institutului Național de Statistică,
Aurel Camara
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 24 mai 2001.

Nr. 504.

ANEXĂ

COMPONENȚA
Comisiei centrale pentru recensământul populației și al locuințelor

Preşedinte - ministrul administraţiei publice
Vicepreşedinţi: - preşedintele Institutului Naţional de Statistică
- secretar de stat la Ministerul Administraţiei Publice
- secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
- secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice
- secretar de stat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
Secretar - vicepreşedinte la Institutul Naţional de Statistică
Membri: - secretar de stat la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei
- secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării
- secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale
- secretar de stat la Ministerul de Interne
- secretar de stat pentru relaţii interetnice la Ministerul Informaţiilor Publice
- secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
- secretar de stat la Ministerul Sănătăţii şi Familiei
- secretar de stat la Ministerul Justiţiei
- secretar de stat la Ministerul Culturii şi Cultelor
- secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
- reprezentantul preşedintelui Academiei Române.
;
se încarcă...