Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 176/2011 privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011R0176

Modificări (...)

În vigoare de la 25 februarie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii), în special articolul 9a alineatul (9),

întrucât:

(1) Blocurile funcționale de spațiu aerian sunt elemente-cheie care permit intensificarea cooperării între statele membre, în scopul îmbunătățirii performanței și al creării de sinergii. În acest scop și pentru a optimiza interfața blocurilor funcționale de spațiu aerian în cadrul cerului unic european, statele membre în cauză trebuie să coopereze între ele; după caz, ele pot coopera și cu țări terțe.

(2) Atunci când instituie un bloc funcțional de spațiu aerian, statele membre trebuie să respecte cerințele articolului 9a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

(3) Statele membre care stabilesc un bloc funcțional de spațiu aerian trebuie să furnizeze informații Comisiei, Agenției Europene de Siguranță a Aviației ("European Aviation Safety Agency" - EASA), altor state membre și părți interesate, oferindu-le posibilitatea să își prezinte observațiile cu scopul de a facilita schimbul de opinii. Cu toate acestea, statele membre nu trebuie să furnizeze informații clasificate, secrete de afaceri sau altfel de informații confidențiale.

(4) Informațiile care trebuie furnizate în temeiul prezentului regulament trebuie să reflecte respectarea obiectivelor referitoare la blocurile funcționale de spațiu aerian și să sprijine statele membre în asigurarea coerenței cu alte măsuri în cadrul cerului unic european.

(5) În scopul de a facilita schimbul de informații și prezentarea de observații, informațiile care sunt considerate "adecvate" pentru a fi furnizate statelor membre, Comisiei, Agenției Europene de Siguranță a Aviației ("EASA"), precum și altor părți interesate trebuie să fie stabilite cu claritate, la fel și procedurile aferente acestui schimb de informații.

(6) În special, statele membre în cauză trebuie să furnizeze informațiile în comun și, ulterior, să furnizeze un unic set de informații și probe documentare pentru fiecare bloc funcțional de spațiu aerian în parte.

(7) Instituirea unui bloc funcțional de spațiu aerian trebuie considerată drept procesul juridic prin intermediul căruia statele membre trebuie să consolideze cooperarea între respectivele lor blocuri de spațiu aerian. Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se conforma acestei cerințe până cel târziu la 4 decembrie 2012, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

(8) Pentru a stabili dacă un bloc funcțional de spațiu aerian a fost sau nu modificat trebuie avute în vedere aceleași criterii pentru toate statele membre și trebuie ținut cont doar de acele modificări care au un impact considerabil asupra blocului funcțional de spațiu aerian și/sau asupra blocurilor funcționale de spațiu aerian sau asupra statelor membre învecinate.

(9) În conformitate cu articolul 13a din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, statele membre și Comisia trebuie să își coordoneze acțiunile cu EASA pentru a garanta abordarea în mod corespunzător a tuturor aspectelor legate de siguranță cu ocazia implementării cerului unic european.

(10) Prezentul regulament nu afectează interesele politicii de securitate sau de apărare a statelor membre și nici cerințele de confidențialitate aferente în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(11) În conformitate cu articolul 83 din Convenția de la Chicago, statele membre care stabilesc un bloc funcțional de spațiu aerian vor trebui să înregistreze la OACI acordurile sau înțelegerile privind blocurile funcționale de spațiu aerian și orice modificare ulterioară a acestora.

(12) Instituirea unor blocuri funcționale de spațiu aerian care ar duce la modificări ale limitelor regiunii de informare a zborurilor a OACI sau ale facilităților și serviciilor oferite în cadrul acestor limite trebuie să continue să facă obiectul procesului de planificare a navigației aeriene al OACI și al procedurii pentru modificarea planurilor de navigație aeriană (Air Navigation Plans) a OACI.

(13) Statele membre trebuie să se asigure că îndeplinesc în mod eficient responsabilitățile lor în materie de siguranță atunci când instituie un bloc funcțional de spațiu aerian. Ele trebuie să demonstreze și să ofere asigurările necesare referitoare la faptul că blocul funcțional de spațiu aerian va fi instituit și gestionat în condiții de siguranță și să țină cont de elementele de management al siguranței aplicate de statele membre și de furnizorii de servicii de navigație aeriană și asociate instituirii unui bloc funcțional de spațiu aerian, punând accentul pe rolurile și responsabilitățile lor respective în materie de siguranță.

(14) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului cerului unic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...