Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 22/2010 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro (BCE/2010/28)
Număr celex: 32011D0022

Modificări (...)

În vigoare de la 15 ianuarie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 47,

întrucât:

(1) Articolul 47 din Statutul SEBC prevede că băncile centrale ale statelor membre care fac obiectul unei derogări (denumite în continuare "BCN din afara zonei euro") nu trebuie să verse capitalul subscris care le revine, în afara cazului în care Consiliul general, hotărând cu o majoritate care reprezintă cel puțin două treimi din capitalul subscris al Băncii Centrale Europene (BCE) și cel puțin jumătate din acționari, decide că un procent minim trebuie vărsat cu titlu de participare la costurile funcționării BCE.

(2) Articolul 1 din Decizia BCE/2008/28 din 15 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale neparticipante prevede că BCN din afara zonei euro trebuie să verse 7% din contribuția lor la capitalul BCE începând de la 1 ianuarie 2009.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...