Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 19/2011 privind cerințele pentru omologarea de tip referitoare la plăcuța producător regulamentară și la numărul de identificare al vehiculului și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011R0019

Modificări (...)

În vigoare de la 01 februarie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate, în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 este un regulament individual în sensul omologării de tip prevăzută de Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (directivă-cadru).

(2) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 abrogă Directiva 76/114/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la plăcuțele și inscripționările regulamentare ale autovehiculelor și ale remorcilor, precum și la amplasamentul și modul de aplicare a acestora. Cerințele stabilite în directiva respectivă ar trebui preluate în prezentul regulament și, acolo unde este necesar, modificate în vederea adaptării acestora la evoluția cunoștințelor științifice.

(3) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește dispoziții fundamentale privind cerințele pentru omologarea de tip a vehiculelor cu privire la metodele de identificare a vehiculelor. Din aceste motive, este necesar, de asemenea, să fie stabilite proceduri, încercări și cerințe specifice pentru acest tip de omologări.

(4) În absența unei legislații armonizate privind masele totale maxime admisibile sau masele maxime admisibile pe axe sau grupuri de axe ale vehiculelor grele, Directiva 97/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 1997 privind masele și dimensiunile anumitor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora și de modificare a Directivei 70/156/CEE prevede determinarea maselor maxime admisibile de înmatriculare/de exploatare care urmează a fi determinate în scopul înmatriculării, punerii în exploatare sau a utilizării vehiculelor grele pe teritoriul unui stat membru. Prin urmare, este oportună includerea maselor maxime admisibile de înmatriculare/de exploatare în modelul pentru plăcuța producător regulamentară. Din motive de siguranță rutieră, este de asemenea oportună includerea masei maxime admisibile pe grupurile de axe.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic - autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică vehiculelor complete și incomplete din categoriile M, N și O.

Articolul 2 Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. "plăcuță producător regulamentară" înseamnă o plăcuță sau o etichetă, aplicată de producător pe un vehicul, care conține principalele caracteristici tehnice necesare pentru identificarea vehiculului și furnizează autorităților competente informațiile relevante referitoare la masele totale maxime admisibile;

2. "număr de identificare al vehiculului" (VIN) înseamnă codul alfanumeric atribuit vehiculului de către producător în scopul asigurării identificării adecvate a fiecărui vehicul;

3. "tip de vehicul" înseamnă un set de vehicule astfel cum sunt definite în partea B din anexa II la Directiva 2007/46/CE.

Articolul 3 Prevederi pentru omologarea CE de tip a unui tip de vehicul în ceea ce privește plăcuța producător regulamentară și numărul de identificare al vehiculului

(1) Producătorul sau reprezentantul acestuia trimite autorității de omologare de tip cererea de omologare CE de tip a unui tip de vehicul referitoare la modelul și locul de amplasare a plăcuței producător regulamentară, precum și la alcătuirea și locul de amplasare a numărului de identificare al vehiculului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...