Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 11/2010 privind transmiterea datelor confidențiale în temeiul cadrului comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor (BCE/2010/33)
Număr celex: 32011D0011

Modificări (...)

În vigoare de la 22 decembrie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului, în special articolul 12,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 192/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor cu privire la schimbul de date confidențiale între Comisie (Eurostat) și statele membre,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1097/2010 al Comisiei din 26 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor, în ceea ce privește schimbul de date confidențiale între Comisie (Eurostat) și băncile centrale,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 8a alineatele (2), (3) și (5) și articolul 8b,

având în vedere contribuția adusă de Consiliul general, în conformitate cu articolul 46.2 prima liniuță din Statutul SEBC,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 177/2008 stabilește un nou cadru comun pentru registrele de întreprindere în ceea ce privește datele grupurilor de întreprinderi multinaționale utilizate exclusiv în scopuri statistice, în vederea asigurării evoluției registrelor întreprinderilor într-un cadru armonizat.

(2) Un schimb de date confidențiale între Comisie și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") și între Comisie și Banca Centrală Europeană (BCE) ar trebui să contribuie la asigurarea calității informațiilor privind grupurile de întreprinderi multinaționale din Uniune.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...