Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 773/2010 privind procedura de acreditare a calității pentru producătorii de bancnote euro (BCE/2010/22)
Număr celex: 32010D0773

Modificări (...)

În vigoare de la 15 decembrie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 25 noiembrie 2010
privind procedura de acreditare a calității pentru producătorii
de bancnote euro (BCE/2010/22)
(2010/773/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 16,

întrucât:

(1) Articolul 128 alineatul (1) din tratat și articolul 16 din Statutul SEBC prevăd că Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emisiunea de bancnote euro în Uniune. Acest drept include competența de a adopta măsuri pentru protecția integrității bancnotelor euro ca mijloc de plată.

(2) Producerea de bancnote euro și de materii prime pentru bancnotele euro conform unor standarde identice de calitate este esențială pentru garantarea calității acestora, indiferent de locul unde sunt produse.

(3) În consecință, este necesară stabilirea unei proceduri de acreditare privind calitatea care să asigure faptul că sunt acreditați să producă bancnote euro și materii prime pentru bancnote euro numai producătorii care respectă cerințele minime de calitate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

SECȚIUNEA I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentei decizii:

(a) "acreditare privind calitatea" (quality accreditation) înseamnă statutul a cărui sferă de aplicare este prevăzută la articolele 3 și 4 și care a fost acordat de BCE unui producător pentru a confirma faptul că respectă condițiile de calitate;

(b) "activitate de producere de bancnote euro" (euro banknote production activity) înseamnă producerea de bancnote euro sau de orice materii prime pentru bancnotele euro;

(c) "producător" (manufacturer) înseamnă orice entitate care este sau dorește să fie implicată într-o activitate de producere de bancnote euro;

(d) "unitate de producție" (manufacturing site) înseamnă orice incintă pe care producătorul o folosește sau dorește să o folosească pentru o activitate de producere de bancnote euro;

(e) "cerințe de calitate" (quality requirements) înseamnă normele principale pe care trebuie să le respecte un producător care dorește să obțină acreditarea privind calitatea, astfel cum sunt stabilite separat de BCE;

(f) "condiții de calitate" (quality arrangements) înseamnă măsurile adoptate de un producător în cadrul unei unități de producție pentru a respecta cerințele de calitate;

(g) "autoritate de certificare" (certification authority) înseamnă o autoritate independentă de certificare care evaluează sistemele de management al calității ale producătorilor și care are dreptul să confirme faptul că un producător îndeplinește cerințele seriei de standarde ISO 9001;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...