Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 709/2010 de instituire a Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene [notificată cu numărul C(2010) 7961] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010D0709

Modificări (...)

În vigoare de la 24 noiembrie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 22 noiembrie 2010
de instituire a Comitetului pentru etichetare ecologică al
Uniunii Europene [notificată cu numărul C(2010) 7961]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2010/709/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică(1), în special articolul 5,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, criteriile privind eticheta UE ecologică trebuie stabilite împreună cu un Comitet pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene (denumit în continuare "CEEUE").

(2) Pentru ca sistemul de etichetare ecologică al UE să fie acceptat de publicul larg, este esențial ca organizații precum ONG-urile de mediu și organizațiile consumatorilor să facă parte din CEEUE ca părți interesate, împreună cu organismele competente ale statelor membre.

(3) Decizia 2000/730/CE a Comisiei din 10 noiembrie 2000 de instituire a Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene și de stabilire a regulamentului său de procedură(2) trebuie înlocuită,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...