Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 29/2010 cuprinzând Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește protecția pasagerilor aflați în cabina unui vehicul comercial
Număr celex: 32010R0029

Modificări (...)

În vigoare de la 20 noiembrie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 29 al Comisiei Economice pentru Europa a
Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - dispoziții uniforme privind
omologarea vehiculelor în ceea ce privește protecția pasagerilor
aflați în cabina unui vehicul comercial

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Statutul și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Seria 03 de amendamente - data intrării în vigoare: 30 ianuarie 2011

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Definiții

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Cerințe

6. Modificarea și extinderea omologării tipului de vehicul

7. Conformitatea producției

8. Sancțiuni în caz de neconformitate a producției

9. Încetarea definitivă a producției

10. Dispoziții tranzitorii

11. Denumirile și adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare și ale departamentelor administrative

ANEXE

Anexa 1 - Documente de omologare CEE de tip

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...