Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 66/2010 de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare
Număr celex: 32010L0066

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 20 octombrie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2010/66/UE A CONSILIULUI
din 14 octombrie 2010
de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate
privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva
2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru
decât statul membru de rambursare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...