Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 105/2010 cuprinzând Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase în ceea ce privește caracteristicile de construcție specifice
Număr celex: 32010R0105

Modificări (...)

În vigoare de la 31 august 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 105 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației
Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea
vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase
în ceea ce privește caracteristicile de construcție specifice

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a
documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 1 la seria 04 de modificări - Data intrării în vigoare: 22 iulie 2009

CUPRINS

REGULAMENTUL

1. Domeniu de aplicare

2. Definiții

3. Cererea de omologare

4. Omologare

5. Dispoziții tehnice

6. Modificarea tipului de vehicul și extinderea omologării

7. Conformitatea producției

8. Sancțiuni în caz de neconformitate a producției

9. Oprirea definitivă a producției

10. Dispoziții tranzitorii

11. Denumiri și adrese ale serviciilor tehnice responsabile pentru efectuarea încercărilor de omologare și ale departamentelor administrative

ANEXE

Anexa 1 - Comunicarea privind omologarea, extinderea, refuzul sau retragerea omologării sau oprirea definitivă a producției unui tip de vehicul destinat transportului de mărfuri periculoase în ceea ce privește caracteristicile de construcție specifice

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...