Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 107/2010 cuprinzând Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M2 sau M3 în ceea ce privește construcția generală a acestora
Număr celex: 32010R0107

Modificări (...)

În vigoare de la 29 septembrie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 107 al Comisiei Economice pentru Europa a
Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme
privind omologarea vehiculelor din categoriile M2 sau M3 în ceea
ce privește construcția generală a acestora

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
public internațional. Statutul și data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a
documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Seria 03 de amendamente - Data intrării în vigoare: 11 august 2010

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniul de aplicare

2. Definiții

3. Cerere de omologare

4. Omologarea

5. Cerințe

6. Modificarea și prelungirea omologării pentru un tip de vehicul sau de caroserie

7. Conformitatea producției

8. Sancțiuni în caz de neconformitate a producției

9. Încetarea definitivă a producției

10. Dispoziții tranzitorii

11. Denumirile și adresele serviciilor tehnice care efectuează încercările de omologare și ale departamentelor administrative

12. Observații privind sarcinile maxime permise pe axe sau masa totală a vehiculului

ANEXE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...