Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 49/2010 cuprinzând Dispoziții uniforme privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze și de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin compresie utilizate la vehicule și împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule
Număr celex: 32010R0049

Modificări (...)

În vigoare de la 31 august 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 49 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației
Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind măsurile care
trebuie luate împotriva emisiilor de gaze și de particule poluante
provenite de la motoarele cu aprindere prin compresie utilizate la
vehicule și împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la
motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz
petrolier lichefiat utilizate la vehicule

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
public internațional. Statutul și data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a
documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Modificări la Regulamentului nr. 49 publicat în JO L 103, 12.4.2008, p. 1.

Cuprinde:

Suplimentul 1 la seria 05 de amendamente - Data intrării în vigoare: 17 martie 2010

Suplimentul 2 la seria 05 de amendamente - Data intrării în vigoare: 19 august 2010

Corrigendumul 1 la suplimentul 2 - Data intrării în vigoare: 19 august 2010

Modificări ale cuprinsului

Titlul anexei 4B se modifică după cum urmează:

"Procedura de încercare pentru motoarele cu aprindere prin compresie (CI) și pentru motoarele cu aprindere prin scânteie (PI) alimentate cu gaz natural (GN) sau cu gaz petrolier lichefiat (GPL) incluzând certificarea armonizată la nivel mondial a vehiculelor grele [WHDC, norma tehnică mondială (gtr) nr. 4]"

Titlul anexei 9B se modifică după cum urmează:

"Cerințe tehnice pentru sistemele de diagnosticare la bord (OBD)"

Se introduce anexa 9C:

"Anexa 9C - Cerințe tehnice privind evaluarea performanței în funcționare a sistemelor de diagnosticare la bord (OBD)

Apendicele 1 - Grupuri de monitoare"

Se introduce anexa 10:

"Anexa 10 - Cerințe tehnice privind emisiile în afara ciclului (OCE)"

Modificarea anexelor

Anexa 4B actuală se înlocuiește cu o nouă anexă 4B:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...