Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 469/2010 privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică (BCE/2010/10)
Număr celex: 32010D0469

Modificări (...)

În vigoare de la 28 august 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 19 august 2010
privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică
(BCE/2010/10)
(2010/469/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 și 34.1,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană(1), în special articolul 7,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni(2), în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2157/1999 al Băncii Centrale Europene din 23 septembrie 1999 privind competența Băncii Centrale Europene de a impune sancțiuni (BCE/1999/4)(3),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanțul sectorului instituțiilor financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32)(4) și Regulamentul (CE) nr. 63/2002 al Băncii Centrale Europene din 20 decembrie 2001 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora (BCE/2001/18)(5) prevăd cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene (BCE) pe care trebuie să le respecte agenții care raportează.

(2) Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competența de a aplica sancțiuni în privința agenților care raportează care nu respectă cerințele de raportare statistică prevăzute de regulamentele și deciziile BCE.

(3) Pentru a asigura aplicarea unui tratament egal în privința agenților care raportează, BCE ar trebui să adopte o abordare armonizată în ceea ce privește calcularea sancțiunilor pentru nerespectarea cerințelor de raportare, procedura privind nerespectarea cerințelor de raportare și orice altă etapă precedentă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...