Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 26/2010 privind cerințele uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește proeminențele lor exterioare
Număr celex: 32010R0026

Modificări (...)

În vigoare de la 14 august 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 26 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației
Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Cerințe uniforme privind omologarea
vehiculelor în ceea ce privește proeminențele lor exterioare

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
internațional public. Statutul și data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a
documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 1 la seria 03 de amendamente - Data intrării în vigoare: 11 iunie 2007

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare și scop

2. Definiții

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Specificații generale

6. Specificații particulare

7. Modificarea tipului de vehicul și prelungirea omologării

8. Conformitatea producției

9. Sancțiuni în caz de neconformitate a producției

10. Încetarea definitivă a producției

11. Denumirile și adresele serviciilor tehnice responsabile cu încercările de omologare, precum și ale departamentelor administrative

12. Dispoziții tranzitorii

ANEXE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...