Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 451/2010 privind accesul la și utilizarea anumitor date din TARGET2 (BCE/2010/9)
Număr celex: 32010D0451

Modificări (...)

În vigoare de la 12 august 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 29 iulie 2010
privind accesul la și utilizarea anumitor date din TARGET2
(BCE/2010/9) (2010/451/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima și a patra liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima și a patra liniuță și articolul 22,

întrucât:

(1) Prin Orientarea BCE/2007/2 din 26 aprilie 2007 privind Sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)(1) a fost înființat TARGET2.

(2) Acesta funcționează pe baza unei platforme tehnice unice denumite platformă comună unică (SSP), operată de Deutsche Bundesbank, Banque de France și Banca d'Italia (denumite în continuare "băncile centrale furnizoare ale SSP"). TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme cu decontare pe bază brută în timp real; fiecare dintre acestea constituie o componentă a TARGET2 și este operat de o bancă centrală a Eurosistemului. Prin Orientarea BCE/2007/2 regulile privind componentele TARGET2 au fost armonizate în cea mai mare măsură posibilă.

(3) Eurosistemul monitorizează TARGET2, iar BCE asigură conducerea acestuia.

(4) Prin articolul 38 alineatul (1) din anexa II la Orientarea BCE/2007/2 - Condițiile armonizate de participare la TARGET2 (denumite în continuare "Condițiile armonizate") fiecare bancă centrală este obligată să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor sensibile sau secrete referitoare la plăți și care privesc participanții care au conturi TARGET2 deschise la banca centrală respectivă, cu excepția cazului în care participantul și-a dat consimțământul în scris pentru divulgarea lor sau divulgarea acestor informații este permisă ori cerută de legislația națională.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...