Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 69/2010 privind dispozițiile uniforme privind omologarea plăcilor de identificare spate pentru vehicule lente (din fabricație) și remorcile acestora
Număr celex: 32010R0069

Modificări (...)

În vigoare de la 31 iulie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 69 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației
Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea
plăcilor de identificare spate pentru vehicule lente
(din fabricație) și remorcile acestora

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
internațional public. Statutul și data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a
documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 5 la seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 24 octombrie 2009

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Definiții

3. Cereri de omologare

4. Marcaje

5. Omologarea

6. Specificații generale

7. Specificații speciale (încercări)

8. Modificări și prelungirea omologării plăcilor de identificare spate pentru vehicule lente (din fabricație) și remorcile acestora

9. Conformitatea producției

10. Sancțiuni pentru neconformitatea producției

11. Încetarea definitivă a producției

12. Dispoziții tranzitorii

13. Denumirile și adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare și ale departamentelor administrative

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...