Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 156/2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010L0156

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 23 iulie 2010 până la 20 aprilie 2021

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/156/CE A CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind condițiile de sănătate animală care reglementează
circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe
(versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe(2) a fost modificată în mod substanțial de mai multe ori(3). Din motive de claritate și de eficiență, ar trebui să se codifice directiva menționată.

(2) Ecvideele, ca animale vii, sunt incluse în lista de produse din anexa I la tratat.

(3) Pentru a se asigura dezvoltarea rațională a producției de ecvidee și a crește astfel productivitatea în acest sector, ar trebui stabilite la nivel comunitar norme care să reglementeze circulația ecvideelor între statele membre.

(4) Creșterea ecvideelor, în special a cailor, este, în general, inclusă în cadrul activităților agricole. Aceasta constituie o sursă de venit pentru o parte din populația agricolă.

(5) Disparitățile dintre statele membre privind condițiile de sănătate animală ar trebui eliminate, pentru a se stimula schimburile intracomunitare cu ecvidee.

(6) Pentru a se stimula dezvoltarea armonioasă a schimburilor intracomunitare, ar trebui prevăzut un sistem comunitar care să reglementeze importurile din țări terțe.

(7) Ar trebui, de asemenea, reglementate și condițiile privind circulația pe teritoriul național a ecvideelor înregistrate însoțite de un document de identificare.

(8) Pentru a putea face obiectul schimburilor comerciale, ecvideele ar trebui să respecte anumite cerințe de sănătate, astfel încât să se evite răspândirea bolilor infecțioase sau contagioase. Apare ca adecvat, în special, să se prevadă o posibilă regionalizare a măsurilor restrictive.

(9) În aceleași scopuri, ar trebui stabilite condițiile de transport, ținând seama de condițiile de bunăstare animală stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe(4).

(10) Pentru a se asigura respectarea cerințelor respective, ar trebui stabilite dispoziții pentru emiterea de către un medic veterinar oficial a unui certificat care să însoțească ecvideele până la locul de destinație.

(11) Organizarea și urmările controalelor care trebuie efectuate de către statul membru de destinație și măsurile de salvgardare care urmează să fie puse în aplicare au fost stabilite în Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne(5).

(12) Ar trebui stabilite dispoziții privind posibilitatea Comisiei de a efectua controale. Aceste controale ar trebui efectuate în colaborare cu autoritățile naționale competente.

(13) Definirea dispozițiilor comunitare aplicabile importurilor din țări terțe necesită stabilirea unei liste cu țările terțe sau părți din țările terțe din care se pot importa ecvidee.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...