Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 581/2010 privind termenele maxime pentru descărcarea datelor relevante din unitățile montate pe vehicule și din cardurile conducătorilor auto (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010R0581

Modificări (...)

În vigoare de la 02 iulie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (UE) NR. 581/2010 AL COMISIEI
din 1 iulie 2010
privind termenele maxime pentru descărcarea datelor relevante
din unitățile montate pe vehicule și din cardurile
conducătorilor auto (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului(1), în special articolul 10 alineatul (5) litera (c),

întrucât:

(1) Este necesară descărcarea periodică a datelor înregistrate pe unitățile montate pe vehicule și pe cardurile conducătorilor auto pentru a permite un control eficace al respectării de către conducătorii auto și de către întreprinderile de transport rutier a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 referitoare la timpul de conducere și la perioadele de odihnă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...