Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 365/2010 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Bulgaria și în România
Număr celex: 32010D0365

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iulie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 iunie 2010
privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare
la Sistemul de Informații Schengen în Republica Bulgaria și în
România (2010/365/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 4 alineatul (2),

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 prevede că dispozițiile acquis-ului Schengen, altele decât cele menționate în anexa II la respectivul act, se aplică în Bulgaria și România (denumite în continuare "state membre în cauză") numai ca urmare a unei decizii a Consiliului în acest sens, după verificarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru aplicarea respectivului acquis.

(2) Consiliul a verificat dacă statele membre în cauză asigură niveluri satisfăcătoare de protecție a datelor prin luarea următoarelor măsuri:

A fost înaintat un chestionar complet statelor membre în cauză, iar răspunsurile acestora au fost înregistrate, după care au fost întreprinse vizite de verificare și evaluare în statele membre respective, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în domeniul protecției datelor, astfel cum sunt definite acestea în Decizia Comitetului executiv de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.](2).

(3) La 26 aprilie 2010, Consiliul a ajuns la concluzia că statele membre în cauză au îndeplinit condițiile în acest domeniu. Prin urmare, este posibilă stabilirea unei date de la care acquis-ul Schengen referitor la Sistemul de Informații Schengen (SIS) poate fi aplicat în acele state membre.

(4) Intrarea în vigoare a prezentei decizii ar trebui să permită transferul de date SIS reale către statele membre în cauză. Utilizarea propriu-zisă a acestor date ar trebui să permită Consiliului să verifice, prin intermediul procedurilor de evaluare Schengen aplicabile, astfel cum sunt definite în SCH/Com-ex (98) 26 def., corectitudinea aplicării dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la SIS în statele membre în cauză. În urma efectuării acestor evaluări, Consiliul ar trebui să hotărască asupra eliminării controalelor la frontierele interne cu statele membre respective.

(5) Ar trebui adoptată o decizie separată a Consiliului care să stabilească o dată pentru eliminarea controalelor la frontierele interne. Până la data stabilită prin respectiva decizie, ar trebui impuse anumite restricții privind utilizarea SIS.

(6) În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat de către Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen(3), care se află sub incidența articolului 1 litera (G) din Decizia 1999/437/CE a Consiliului(4) privind anumite modalități de aplicare a acordului respectiv.

(7) În ceea ce privește Elveția, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen(5), care se află sub incidența articolului 1 litera (G) din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/149/JAI a Consiliului(6) și cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului(7),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) Avizul din 17 iunie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2) JO L 239, 22.9.2000, p. 138.

(3) JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...