Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 407/2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară
Număr celex: 32010R0407

Modificări (...)

În vigoare de la 12 mai 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (UE) NR. 407/2010 AL CONSILIULUI
din 11 mai 2010
de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolul 122 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Articolul 122 alineatul (2) din tratat prevede posibilitatea acordării de asistență financiară din partea Uniunii unui stat membru care se confruntă cu dificultăți sau este serios amenințat de dificultăți grave, cauzate de evenimente excepționale situate în afara controlului său.

(2) Astfel de dificultăți pot fi cauzate de o deteriorare gravă a mediului economic și financiar internațional.

(3) Criza financiară globală și declinul economic fără precedent care au afectat lumea în ultimii doi ani au adus prejudicii grave creșterii economice și stabilității financiare și au provocat o puternică deteriorare a situației deficitului și datoriei în statele membre.

(4) Adâncirea crizei financiare a condus la o deteriorare gravă, a condițiilor de împrumut în cazul mai multor state membre, deteriorare care depășește nivelul explicabil pe baza principiilor economice. Netratată în regim de urgență, situația ajunsă în acest stadiu, ar putea constitui o amenințare gravă la adresa stabilității, unității și integrității zonei euro în ansamblul său.

(5) Pentru a aborda această situație excepțională aflată în afara controlului statelor membre, este necesară instituirea imediată a unui mecanism de stabilizare la nivelul Uniunii în vederea menținerii stabilității financiare în Uniunea Europeană. Un astfel de mecanism ar trebui să permită Uniunii să reacționeze în mod coordonat, rapid și eficace în cazul unor dificultăți acute înregistrate de un anumit stat membru. Activarea acestuia se va desfășura în contextul unui sprijin comun UE/Fondul Monetar Internațional (FMI).

(6) Ca urmare a implicațiilor lor financiare deosebite, deciziile de acordare a asistenței financiare din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament necesită exercitarea de competențe de executare care ar trebui conferite Consiliului.

(7) În cazul activării acestui mecanism, ar trebui impuse condiții stricte de politică economică în vederea menținerii sustenabilității finanțelor publice ale statului membru beneficiar și a refacerii capacității sale de autofinanțare de pe piețele financiare.

(8) Comisia ar trebui să verifice cu regularitate dacă sunt prezente în continuare circumstanțele excepționale care amenință stabilitatea financiară a Uniunii Europene în ansamblul său.

(9) Mecanismul existent de asistență financiară pe termen mediu pentru statele membre care nu fac parte din zona euro, constituit prin Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului(1), ar trebui să rămână în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...