Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 281/2010 de instituire a unui program privind piețele titlurilor de valoare (BCE/2010/5)
Număr celex: 32010D0281

Modificări (...)

În vigoare de la 20 mai 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 14 mai 2010
de instituire a unui program privind piețele titlurilor de valoare
(BCE/2010/5) (2010/281/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 12.1 al doilea paragraf, articolul 3.1 și articolul 18.1,

întrucât:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...