Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 18/2010 cuprinzând Dispoziții uniforme privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește protejarea acestora împotriva unei utilizării neautorizate
Număr celex: 32010R0018

Modificări (...)

În vigoare de la 13 mai 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 18 al Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor
Unite (CEE/ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea autovehiculelor
în ceea ce privește protejarea acestora împotriva unei utilizării
neautorizate

Numai textele originale CEE/ONU au efect juridic în temeiul dreptului
internațional public. Statutul și data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a
documentului de situație CEE/ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întregul text valabil până la:

Suplimentul 2 la seria de amendamente 03 - Data intrării în vigoare: 15 octombrie 2008

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniul de aplicare

2. Definiții

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Specificații generale

6. Specificații particulare

7. Modificarea tipului de vehicul și prelungirea omologării

8. Conformitatea procedurilor de producție

9. Sancțiuni pentru neconformitatea producției

10. Încetarea definitivă a producției

11. Dispozitive suplimentare

12. Dispoziții tranzitorii

13. Denumirea și adresa serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare și ale departamentelor administrative

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...