Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 11/2010 cuprinzând Dispozițiile uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește încuietorile ușilor și elementele de susținere a ușilor
Număr celex: 32010R0011

Modificări (...)

În vigoare de la 13 mai 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 11 al Comisiei Economice pentru Europa a
Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme
privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește încuietorile
ușilor și elementele de susținere a ușilor

Numai textele originale ale CEE-ONU au efect juridic în temeiul
dreptului public internațional. Statutul și data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune revizuită a
documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întregul text valabil până la:

Suplimentul 2 la seria de modificări 03 - Data intrării în vigoare: 17 martie 2010

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniul de aplicare

2. Definiții

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Cerințe generale

6. Cerințe de performanță

7. Proceduri de încercare

8. Modificarea și prelungirea omologării de tip a vehiculului

9. Conformitatea producției

10. Sancțiuni pentru neconformitatea producției

11. Încetarea definitivă a producției

12. Numele și adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare și ale departamentelor administrative

13. Dispoziții tranzitorii

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...