Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 261/2010 privind planul de securitate pentru SIS II central și infrastructura de comunicații
Număr celex: 32010D0261

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 05 mai 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 4 mai 2010
privind planul de securitate pentru SIS II central și infrastructura
de comunicații (2010/261/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II)(1), în special articolul 16,

având în vedere Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II)(2), în special articolul 16,

întrucât:

(1) Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și articolul 16 din Decizia 2007/533/JAI prevăd că autoritatea de gestionare și Comisia adoptă, pentru SIS II central și, respectiv, pentru infrastructura de comunicare, măsurile necesare, inclusiv un plan de securitate.

(2) Articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și articolul 15 alineatul (4) din Decizia 2007/533/JAI prevăd că, în cursul perioadei de tranziție, înainte ca autoritatea de gestionare să își preia responsabilitățile, Comisia este responsabilă cu gestionarea operațională a SIS II central.

(3) Întrucât autoritatea de gestionare nu a fost încă stabilită, planul de securitate care trebuie adoptat de Comisie ar trebui să se aplice și SIS II central pentru o perioadă de tranziție.

(4) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(3) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Comisie, atunci când aceasta își îndeplinește sarcina gestionării operaționale a SIS II.

(5) Articolul 15 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și articolul 15 alineatul (7) din Decizia 2007/533/JAI prevăd că, în cazul în care Comisia deleagă responsabilități care îi revin în cursul perioadei de tranziție, înainte ca autoritatea de gestionare să își preia responsabilitățile, aceasta se asigură că delegarea nu aduce atingere oricărui mecanism de control efectiv exercitat, în temeiul legislației Uniunii, de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi sau Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

(6) Autoritatea de gestionare ar trebui să își adopte propriul plan de securitate în ceea ce privește SIS II central de îndată ce își preia responsabilitățile. Prin urmare, acest plan de securitate ar trebui să expire, în măsura în care se referă la SIS II central, în momentul în care autoritatea de gestionare își preia responsabilitățile.

(7) Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și articolul 4 alineatul (3) din Decizia 2007/533/JAI prevăd că sistemul CS-SIS, care efectuează controlul tehnic și îndeplinește funcții administrative, se stabilește la Strasbourg (Franța), iar un sistem CS-SIS de rezervă, capabil să preia toate funcțiile sistemului CS-SIS în cazul căderii acestuia, se stabilește la Sankt Johann im Pongau (Austria).

(8) Planul de securitate ar trebui să prevadă un responsabil cu securitatea sistemului, care să execute sarcini în materie de securitate cu privire atât la SIS II central, cât și la infrastructura de comunicații, și doi responsabili locali cu securitatea, care să execute sarcini în materie de securitate cu privire la SIS II central, respectiv la infrastructura de comunicații. Ar trebui stabilite rolurile responsabililor cu securitatea pentru a se asigura un răspuns eficient și prompt în cazul incidentelor de securitate și raportarea acestora.

(9) Ar trebui definită o politică de securitate, care să descrie toate detaliile tehnice și organizatorice, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii.

(10) Ar trebui definite măsuri pentru a se asigura un nivel adecvat de securitate al funcționării SIS II central și a infrastructurii de comunicații,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 381, 28.12.2006, p. 4.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...