Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 260/2010 privind planul de securitate pentru funcționarea Sistemului de informații privind vizele
Număr celex: 32010D0260

Modificări (...)

În vigoare de la 05 mai 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 4 mai 2010
privind planul de securitate pentru funcționarea Sistemului
de informații privind vizele
(2010/260/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS)(1), în special articolul 32,

întrucât:

(1) Articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevede că autoritatea de administrare ia măsurile necesare în vederea realizării obiectivelor în domeniul securității stabilite la articolul 32 alineatul (2) în ceea ce privește funcționarea VIS, inclusiv adoptarea unui plan de securitate.

(2) Articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevede că, în cursul perioadei de tranziție, înainte ca autoritatea de administrare să își preia responsabilitățile, Comisiei îi revine sarcina administrării operative a VIS.

(3) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(2) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Comisie, atunci când aceasta își îndeplinește sarcina administrării operative a VIS.

(4) Articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevede că, în cazul în care Comisia își deleagă responsabilitatea în cursul perioadei de tranziție, înainte ca autoritatea de administrare să își preia responsabilitățile, aceasta garantează că delegarea nu aduce atingere vreunui mecanism care permite un control efectiv exercitat, în temeiul legislației Uniunii, de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi sau Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

(5) Autoritatea de administrare trebuie să-și stabilească propriul plan de securitate în ceea ce privește VIS de îndată ce își preia responsabilitățile.

(6) Decizia 2008/602/CE a Comisei din 17 iunie 2008 de stabilire a arhitecturii fizice și a cerințelor privind interfețele naționale și infrastructura de comunicații dintre Sistemul central de informații privind vizele (VIS) și interfețele naționale pentru etapa de dezvoltare(3) a descris serviciile de securitate necesare aplicabile rețelei pentru VIS.

(7) Articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevede că VIS central principal, care asigură executarea funcțiilor de supraveghere și gestionare tehnică, este situat la Strasbourg (Franța), iar un VIS central de rezervă, capabil să asigure toate funcționalitățile VIS central principal, în cazul funcționării necorespunzătoare a acestuia, este situat la Sankt Johann im Pongau (Austria).

(8) Ar trebui stabilite rolurile responsabililor cu securitatea pentru a se asigura un răspuns eficient și prompt în cazul incidentelor de securitate și raportarea cu privire la acestea.

(9) Ar trebui definită o politică de securitate, care să descrie toate detaliile tehnice și organizatorice, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii.

(10) Ar trebui definite măsuri pentru a se asigura un nivel adecvat de securitate al funcționării VIS,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 218, 13.8.2008, p. 60.

(2) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...