Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 255/2010 de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010R0255

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 26 martie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (UE) NR. 255/2010 AL COMISIEI
din 25 martie 2010
de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului
de trafic aerian (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în Cerul unic european (regulament privind spațiul aerian)(1), în special articolul 6 alineatul (7),

întrucât:

(1) Comisia trebuie să stabilească norme privind managementul fluxului de trafic aerian (denumit în continuare "ATFM") pentru optimizarea capacității disponibile de utilizare a spațiului aerian și pentru îmbunătățirea proceselor ATFM.

(2) Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) a fost mandatată, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului unic european (regulament-cadru)(2), să elaboreze norme de punere în aplicare a ATFM. Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat prezentat la 7 decembrie 2007.

(3) Aplicarea uniformă a normelor și procedurilor specifice în interiorul spațiului aerian al Cerului unic european este esențială pentru optimizarea utilizării capacității disponibile de control al traficului aerian prin gestionarea și operarea eficientă a funcției ATFM.

(4) Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice operațiunilor și instruirii militare menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004. Cu toate acestea, aeronavele militare exploatate conform normelor de trafic aerian general trebuie să facă obiectul măsurilor ATFM atunci când sunt exploatate sau se intenționează să fie exploatate în cadrul spațiului aerian sau al aeroporturilor cărora li se aplică măsurile ATFM.

(5) În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, definirea și punerea în aplicare a măsurilor ATFM trebuie să permită salvgardarea intereselor esențiale ale politicii de securitate sau de apărare a statelor membre.

(6) Luând în considerare recomandările Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), Eurocontrol a creat o unitate centrală unică de ATFM, responsabilă cu planificarea, coordonarea și execuția măsurilor ATFM. Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că unitatea centrală de ATFM optimizează efectele generale ale măsurilor ATFM asupra rețelei europene de management al traficului aerian (denumită în continuare "EATMN").

(7) Măsurile ATFM trebuie să se bazeze pe principiile stabilite de OACI și toate părțile din sistemul ATFM trebuie să respecte normele care garantează utilizarea în siguranță și în cea mai mare măsură posibilă a capacității de control al traficului aerian.

(8) Măsurile ATFM trebuie să ia în considerare disponibilitatea rutelor și spațiului aerian, în special prin aplicarea unei utilizări flexibile a spațiului aerian de către toate părțile interesate, printre care celula de gestionare a spațiului aerian, cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 2150/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spațiului aerian(3).

(9) Pentru a optimiza capacitatea disponibilă a EATMN, inclusiv în ceea ce privește aeroporturile, trebuie stabilite proceduri vizând creșterea compatibilității dintre sloturile aeroporturilor și planurile de zbor.

(10) Este necesar să se ofere statelor membre și părților implicate în procesele ATFM suficient timp pentru a se conforma cerințelor pentru managementul fluxului de trafic aerian.

(10) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 20.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...