Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 167/2010 privind autorizarea sistemelor destinate serviciilor de comunicații mobile la bordul navelor (servicii MCV) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010H0167

Modificări (...)

În vigoare de la 20 martie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA COMISIEI
din 19 martie 2010
privind autorizarea sistemelor destinate serviciilor de comunicații
mobile la bordul navelor (servicii MCV)
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2010/167/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru)(1), în special articolul 19 alineatul (1),

întrucât:

(1) Inițiativa i2010, reprezentând cadrul strategic pentru Societatea Informațională Europeană, promovează o economie digitală deschisă și competitivă în Uniunea Europeană, subliniază importanța tehnologiei informației și a comunicațiilor ca factor de integrare și de calitate a vieții și reiterează avantajele accesului imediat la sursele de informații și comunicare în toate domeniile vieții cotidiene.

(2) Serviciile de comunicații mobile la bordul navelor (servicii MCV) sunt utilizate la bordul navelor de marfă sau de pasageri care navighează în apele teritoriale ale Uniunii Europene și în ape internaționale și de multe ori sunt, prin natura lor, paneuropene sau interstatale. Sistemele ce furnizează servicii MCV ("sisteme MCV") vizează completarea conectivității mobile existente atunci când sunt utilizate în acele zone din apele teritoriale ale statelor membre ale UE, așa cum sunt definite în Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării, care nu beneficiază de acoperire din partea rețelelor mobile terestre.

(3) Un sistem MCV ("sistem MCV dedicat") se compune în general dintr-una sau mai multe stații de bază picocelulare aflate la bordul unei nave (stația de bază a navei), oferind acces la o rețea centrală GSM prin intermediul unei conexiuni de transport al traficului, de exemplu via satelit. La acest tip de sistem, stația de bază a navei deservește terminalele GSM mobile aflate în roaming, care aparțin pasagerilor sau echipajului navei.

(4) Exploatarea comercială a serviciilor MCV se face la ora actuală exclusiv conform standardului GSM și doar în benzile de frecvențe 880-915 MHz/1 710-1 785 MHz pentru legătura ascendentă (terminal emițător, stație de bază receptoare) și 925-960 MHz/1 805-1 880 MHz pentru legătura descendentă (stație de bază emițătoare, terminal receptor). Cu toate acestea, serviciile MCV vor putea fi extinse pe viitor și la alte sisteme publice de comunicații mobile terestre, care funcționează în conformitate cu alte standarde și în alte benzi de frecvențe.

(5) Trebuie făcută o distincție între exploatarea sistemelor MCV dedicate și acoperirea extinsă oferită în apele teritoriale de rețelele mobile terestre de comunicații electronice, în sensul că aceasta din urmă se bazează pe dreptul operatorilor de a institui și a exploata rețele mobile terestre.

(6) O abordare coordonată privind reglementarea serviciilor MCV ar contribui la îmbunătățirea ofertei acestui tip de servicii în Uniunea Europeană, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor pieței unice a UE. Ea ar permite de asemenea asigurarea unei conectivități mobile continue în beneficiul consumatorilor și al utilizatorilor comerciali și ar întări potențialul serviciilor inovatoare în materie de comunicații maritime.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...