Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 80/2010 de numire a Comisiei Europene
Număr celex: 32010D0080

Modificări (...)

În vigoare de la 11 februarie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI EUROPEAN
din 9 februarie 2010
de numire a Comisiei Europene
(2010/80/UE)

CONSILIUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 17 alineatele (3) și (4) și alineatul (7) paragraful al treilea,

întrucât:

(1) Ca o consecință a circumstanțelor legate de procesul de ratificare a Tratatului de la Lisabona, Comisia numită la 22 noiembrie 2004 a rămas în funcție după data de 31 octombrie 2009, în așteptarea finalizării procesului de numire a noii Comisii, în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona.

(2) Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Consiliul European a numit, prin Decizia 2009/880/UE(1), cu acordul președintelui Comisiei, pe Catherine ASHTON în calitate de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, pentru perioada cuprinsă între 1 decembrie 2009 și sfârșitul mandatului Comisiei în exercițiu la data respectivă.

(3) În conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, o nouă Comisie, compusă din câte un resortisant al fiecărui stat membru, inclusiv președintele acesteia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care este unul dintre vicepreședinții acesteia, trebuie să fie numită pentru perioada cuprinsă între sfârșitul mandatului Comisiei în exercițiu la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și 31 octombrie 2014.

(4) Consiliul European l-a desemnat pe Jose Manuel DURAO BARROSO ca fiind personalitatea propusă Parlamentului European în calitate de președinte al Comisiei, iar Parlamentul European a ales candidatul desemnat astfel.

(5) Prin Decizia 2009/903/UE(2), Consiliul a adoptat, de comun acord cu președintele ales al Comisiei, lista celorlalte personalități pe care le propune spre a fi numite în calitate de membri ai Comisiei. În aceeași zi, prin Decizia 2009/950/UE(3), Consiliul European a numit, cu acordul președintelui Comisiei, pe Catherine ASHTON în calitate de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, pentru perioada cuprinsă între sfârșitul mandatului Comisiei în exercițiu la data respectivă și 31 octombrie 2014.

(6) Prin Decizia 2010/41/UE, Euratom(4), care abrogă și înlocuiește Decizia 2009/903/UE, Consiliul a adoptat, de comun acord cu președintele ales al Comisiei, o nouă listă a celorlalte personalități pe care le propune spre a fi numite în calitate de membri ai Comisiei.

(7) Prin votul din data de 9 februarie 2010, Parlamentul European a aprobat numirea președintelui, a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a celorlalți membri ai Comisiei, în calitate de organ colegial.

(8) Prin urmare, este oportun să se procedeze la numirea Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...