Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 83/2010 de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcții în ceea ce privește pastele de rostuit cu uscare în aer [notificată cu numărul C(2010) 399] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010D0083

Modificări (...)

În vigoare de la 11 februarie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 9 februarie 2010
de stabilire a claselor de performanță privind comportarea la foc
pentru anumite produse pentru construcții în ceea ce privește
pastele de rostuit cu uscare în aer
[notificată cu numărul C(2010) 399]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2010/83/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcții(1), în special articolul 20 alineatul (2),

întrucât:

(1) Directiva 89/106/CEE prevede că, pentru a lua în considerare diferitele niveluri de protecție la nivel național, regional sau local pentru lucrările de construcții, poate fi necesar să se stabilească în documentele interpretative clase corespunzătoare performanței produselor pentru fiecare cerință esențială. Aceste documente au fost publicate sub titlul "Comunicarea Comisiei cu privire la documentele interpretative ale Directivei 89/106/CEE" (2).

(2) În ceea ce privește cerința esențială de siguranță în caz de incendiu, documentul interpretativ nr. 2 conține o listă a măsurilor interdependente care, împreună, definesc strategia privind siguranța în caz de incendiu care poate fi pusă în aplicare în mod diferit în statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...