Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 67/2010 de instituire a Consiliului partenerilor GMES
Număr celex: 32010D0067

Modificări (...)

În vigoare de la 06 februarie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 5 februarie 2010
de instituire a Consiliului partenerilor GMES
(2010/67/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1) Monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES) este o inițiativă în materie de observare a Pământului pilotată de Uniunea Europeană și executată în parteneriat cu statele membre. Obiectivul său este de a favoriza o mai bună exploatare a potențialului industrial al politicilor inovării, cercetării și dezvoltării tehnologice în materie de observare a Pământului și de a furniza servicii de informare.

(2) În scopul îndeplinirii obiectivului GMES în mod durabil, este necesară coordonarea activităților diferiților parteneri implicați în GMES, precum și dezvoltarea, instituirea și exploatarea unei capacități de servicii și de observare care să răspundă nevoilor utilizatorilor. În acest scop, Comisia poate fi nevoită să recurgă la expertiza specialiștilor reuniți în cadrul unui organism consultativ.

(3) În Comunicarea sa intitulată "Monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES): pentru o planetă mai sigură" (1), Comisia a anunțat instituirea unui Consiliu al partenerilor pentru a asista Comisia în coordonarea generală a GMES.

(4) Prin urmare, este necesar să se instituie un grup de experți în domeniul GMES și al observării Pământului și să se definească sarcinile și structura acestuia.

(5) Grupul ar trebui să contribuie la asigurarea coordonării contribuțiilor la GMES ale tuturor partenerilor, exploatând în mod optim capacitățile existente și identificând lacunele care trebuie acoperite la nivelul Uniunii. El ar trebui să ajute Comisia să monitorizeze punerea în aplicare coerentă a programului european de observare a Pământului (GMES). Ar trebui, de asemenea, să monitorizeze evoluția politicii și să faciliteze schimbul de bune practici în materie de GMES și de observare a Pământului.

(6) Consiliul partenerilor ar trebui să fie format din reprezentanți ai statelor membre cu competențe în domeniile observării Pământului, mediului și securității. Reprezentanții ar trebui desemnați de autoritățile lor naționale responsabile cu observarea Pământului în statul lor membru.

(7) Este necesară definirea de norme privind divulgarea informațiilor de către membrii Consiliului, fără a aduce atingere normelor de securitate ale Comisiei așa cum sunt stabilite în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei(2).

(8) Datele cu caracter personal referitoare la membrii Consiliului ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date(3).

(9) Ar trebui să se prevadă participarea Norvegiei și a Elveției, care sunt membre ale Agenției Spațiale Europene, la lucrările grupului. Reprezentanții organizațiilor active în domeniul observării Pământului, în special foști membri ai Consiliului consultativ GMES, ar trebui să poată participa la reuniunile grupului ca observatori.

(10) Este necesar să se stabilească o perioadă de aplicare a prezentei decizii. Comisia va examina în timp util oportunitatea unei prelungiri,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...